Тренінг з профілактики професійної деформації у співробітників УВП та підготовки тренерів до проведення тренінгових занять

У період з 30 листопада по 2 грудня та з  7 по 9 грудня 2010 року на базі Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України в рамках реалізації швейцарсько-українського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні" тренерами  училища Скороходом В.В. та Шелест С.П. було проведено тренінги  для співробітників  Державної кримінально-виконавчої служби України за темами "Профілактика професійної деформації у співробітників установ виконання покарань" та "Підготовка тренерів до проведення тренінгових занять із співробітниками органів та установ виконання покарань". Захід проведено за підтримки Державного департаменту України з питань виконання покарань, Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, Міжнародної неурядової організації Penal Reform International.

При розробці тренінгових програм колективом авторів (Рудніцькою І.М., Сінєбоком В.О., Скороходом В.В., Пахомовим І.В., Шелест С.П.) були враховані особливості та принципи навчання дорослих, специфіка професійної діяльності учасників. Враховуючи результати соціологічного дослідження «Професійна деформація персоналу установ виконання покарань», проведеного працівниками училища у  період квітень - травень 2010 р. до програми тренінгу за даною темою були включені вправи на способи психоемоційної саморегуляції поведінки, активізацію внутрішніх ресурсів співробітника, розвиток навичок самоаналізу.

Відомо, що застосування різних форм роботи значно покращує рівень засвоєння матеріалу. Саме тому авторами тренінгових програм було передбачено використання різних форм роботи: інформаційних повідомлень, мозкових штурмів, роботи в малих групах, вправ, презентацій, діагностики, дискусій, ігор, перегляду та аналізу  відео сюжетів, рольових ігор. В додатках до тренінгової програми представлені матеріали соціологічного дослідження, які підтверджують актуальність теми тренігу.

Мета проведення тренінгу: зниження рівня професійної деформації персоналу установ виконання покарань; підготовка співробітників  установ виконання покарань до проведення тренінгової роботи.

Задачі тренінгу:

  • створення умов для набуття нового досвіду та його аналізу;
  • стимулювання учасників тренінгу до роботи, спрямованої на усвідомлення важливості вирішення проблеми профілактики професійної деформації, а також на формування відповідального ставлення до власних вчинків та життя в цілому;
  • формування в учасників розуміння поняття «професійна деформація»;
  • ознайомлення з причинами виникнення, ознаками професійної деформації та напрямками її профілактики;
  • сприяння розвитку: навичок саморегуляції з метою попередження виникнення негативних емоційних станів; комунікативних навичок з метою підвищення ефективності професійного спілкування; навичок проведення тренінгових занять; мотивації учасників на використання набутого в ході тренінгу досвіду в своїй практичній діяльності.

Учасниками тренінгів були психологи та персонал підрозділів по роботі з особовим складом установ виконання покарань.    

При проведенні тренінгу тренери намагалися створити такі умови, щоб максимально досягнути загальних цілей тренінгу та індивідуальних цілей учасників.

Основний зміст тренінгу було розподілено на три модулі:  

модуль 1 «Професійна деформація: поняття, причини та ознаки прояву»;

модуль 2 «Профілактика професійної деформації персоналу УВП»;

модуль 3 «Підготовка тренерів до проведення тренінгових занять з персоналом  установ виконання покарань».

Тривалість кожного модулю відповідає одному дню роботи. Модулі програми логічно пов’язані між собою і разом утворюють єдиний навчальний комплекс.

Модуль 1 « Професійна деформація: поняття, причини та ознаки прояву».

На початку тренінгу було розроблено правила роботи в групі та визначено сподівання й очікування учасників від тренінгу. Під час першого дня роботи з учасниками було проведено вправи, які сприяли створенню комфортної психологічної атмосфери та налаштуванню на подальшу співпрацю. В ході роботи за допомогою різних методів були розглянуті: поняття професійної деформації та його багатоаспектність; динаміка розвитку професійної деформації службовця на різних етапах життя та причини її виникнення і поглиблення;  причини виникнення професійної деформації.

Модуль 2 «Профілактика професійної деформації персоналу УВП».

Другий день тренінгу розпочався з діагностичної вправи, яка допомогла визначити риси та якості особистості, що свідчать про прояви професійної деформації у співробітників ДКВСУ. Учасники тренінгу отримали інформацію про зміст поняття «профілактика професійної деформації», визначили якості особистості, які мінімізують прояви професійної деформації або збільшують ризик її виникнення. Під час участі у вправах учасники ознайомилися з напрямками профілактики професійної деформації (організаційно-адміністративним, відновлювально-реабілітаційним та психолого-педагогічним) та визначили можливі заходи по кожному із напрямків. Значна увага тренерів була приділена розробці рекомендацій щодо профілактики професійної деформації працівника УВП. Під час участі в рольовій грі «Сім’я» учасники мали можливість розширити свій досвід щодо ефективного вирішення сімейних конфліктів, що також  має важливе значення у зниженні рівня професійної деформації співробітника установи. Виконання вправи «10 заповідей для співробітника» сприяло формуванню в учасників власної відповідальності за попередження виникнення професійної деформації та актуалізації особистих позицій кожного щодо проблем профілактики професійної деформації. В кінці другого дня роботи були підведені підсумки навчання за тренінгової програмою «Профілактика професійної деформації персоналу УВП». Кожен з учасників мав можливість висловити власні думки, поділитися своїми враженнями і емоціями.

Модуль 3 «Підготовка тренерів до проведення тренінгових занять з персоналом  установ виконання покарань».

Метою третього дня роботи були систематизація та узагальнення інформації щодо поняття «тренінг»; ознайомлення з структурою, формами та методами проведення тренінгу, критеріями оцінювання його ефективності. Крім того, учасники мали можливість ознайомитися з особливостями навчання дорослих та з вимогами до особистості ефективного тренера.

Наприкінці триденного тренінгу тренерами Скороходом В.В. та Шелест С.П. було проаналізовано, наскільки  справдились очікування учасників та підведені підсумки навчання.

Фотогалерея тренінгів

 

Реалізація проекту

"Біла Церква - центр компетентності з питань реформування пенітенціарної системи в Україні"

Донор проекту

Презентація проекту

Керівник проекту


  Сергєєва Вікторія Вікторівна
    (
Penal Reform International)

Зараз на сайті

На даний момент 32 гостей на сайті