Уточнення та доповнення до інформації про роботу виховних колоній для утримання неповнолітніх злочинців

8 січня 2013 року у програмі «ТСН» на телеканалі «1+1» вийшов відеосюжет під назвою «Обережно, діти": чому тюрма не робить правопорушників кращими", де висвітлено проблеми, пов’язані з перебуванням неповнолітніх засуджених у виховних колоніях (http://tsn.ua/video/video-novini/oberezhno-diti-chomu-tyurma-ne-robit-pravoporushnikiv-kraschimi.html?type=2 ) .

У цьому сюжеті однобоко та недостатньо об’єктивно коментується інформація про роботу пенітенціарних закладів в питаннях профілактики рецидиву дитячої злочинності.

З метою об’єктивного інформування суспільства по суті порушених в сюжеті питань ДПтС України інформує, що згідно офіційної статистики МВС протягом 2011 року в Україні дійсно вчинено неповнолітніми майже 14 тис. злочинів. Звертаємо увагу, що ця статистика стосується усіх категорій неповнолітніх, а не лише звільнених з місць позбавлення волі.

Протягом 2010-2011 років із виховних (для утримання неповнолітніх злочинців) колоній звільнилось 1114 осіб. При цьому, після звільнення із зазначених установ повторно вчинили злочини та були знову засуджені до покарань у виді позбавлення волі лише 55 неповнолітніх, що складає лише 5% від загальної кількості звільнених (станом на 01.01.2013). Ця цифра є тим показником, що реально характеризує результати роботи співробітників пенітенціарних установ в питаннях виховання неповнолітніх засуджених та недопущення скоєння ними повторних злочинів.

В рамках конкретного ознайомлення з комплексом психолого-педагогічних форм і методів роботи з неповнолітніми злочинцями ДПтС України окремо сповіщає, що з перших днів перебування у виховних колоніях засуджені неповнолітні включаються в систему освітньо-виховних заходів, спрямованих на їх підготовку до правослухняного життя у суспільстві після звільнення.

Значна увага приділяється вирішенню у період відбування покарання соціально-педагогічних та психологічних проблем таких дітей з уваги на значну занедбаність більшості з них до потрапляння у виховні колонії. Для прикладу, з числа дітей, які потрапили у виховні колонії, 60% проживали в сім'ях зі складними життєвими умовами, 9% до засудження виховувались у спеціальних закладах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Відповідно до потреб таких дітей, під час відбування покарання їм надаються необхідні медичні та психологічні послуги, вони безкоштовно забезпечуються триразовим гарячим харчуванням, одягом, взуттям та необхідними комунально-побутовими умовами згідно норм встановлених законодавством.

Крім цього, в усіх виховних колоніях функціонують загальноосвітні середні школи ІІ-ІІІ ступенів. Так, на сьогодні в них навчається 972 вихованці. Навчальний процес забезпечують майже 100 педагогічних працівників.

Окремо слід зазначити, що 15 осіб, які утримуються у виховних колоніях, навчаються у вищих навчальних закладах за дистанційною (заочною) формою навчання.

У всіх виховних колоніях функціонують професійно-технічні училища, у яких кожен засуджений неповнолітній отримує одну з 19-ти ліцензованих професій на власний вибір. Професійні навички вихованці мають можливість закріпити на базі навчально-виробничих майстерень, які діють у виховних колоніях. Лише протягом 2012 року 689 засуджених неповнолітніх пройшли таке навчання та отримали відповідні свідоцтва про набуття робітничої кваліфікації, а 753 - продовжували навчання.

У кожній виховній колонії для засуджених неповнолітніх створені умови для занять фізичною культурою і спортом, проводиться робота по включенню вихованців до програм творчого розвитку. У колоніях функціонує 155 гуртків спортивного, художньо-прикладного та творчого спрямування.

З метою підтримання та розвитку соціально-корисних зв’язків неповнолітніх засуджених до проведення з ними просвітницьких, духовних, культурно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у 2012 році було залучено представників 106 державних, громадських та релігійних організацій, з яких 90 – на постійній основі.

Про позитивний результат такої роботи з дітьми свідчить той факт, що більшість з числа неповнолітніх засуджених, які були звільнені з виховних колоній, звільнені умовно-достроково, як особи, які сумлінною поведінкою та ставленням до навчання і праці довели своє виправлення. Зазначені рішення про звільнення були прийняті судами, на підставі характеристик адміністрації виховних колоній, погоджених зі службами у справах дітей.

З метою підвищення успішності соціальної адаптації неповнолітніх засуджених після звільнення у виховних колоніях, діє відповідна система підготовки до звільнення. Так, у всіх виховних колоніях організовано роботу курсів підготовки до звільнення, у яких не менш ніж за шість місяців до звільнення неповнолітні засуджені отримують консультаційну допомогу з правових питань, проходять психологічну підготовку, навчаються додатковим навичкам самообслуговування та здорового способу життя в умовах вільного суспільства. Адміністрація установи попередньо погоджує з відповідними організаціями порядок сприяння у здійсненні заходів соціального патронажу щодо звільнених.

Так, наприклад, з 490 засуджених неповнолітніх, які звільнились із виховних колоній протягом 2012 року, відносно 412 осіб (84,1%) установами отримано повідомлення про їх реєстрацію за місцем проживання, 26 осіб, які потребували допомоги, влаштовано до закладів соціального захисту населення, 16 осіб доправлено до місця проживання безпосередньо у супроводі працівників виховної колонії. Відносно решти – інформацію не отримано, оскільки ще не вийшов передбачений порядком інформування місячний термін.

У 2012 році адміністраціями виховних колоній проведено роботу з оформлення засудженим неповнолітнім майже 380 паспортів громадян України.

Таким чином, припущення, що робота, яка проводиться у виховних колоніях не робить засуджених неповнолітніх кращими, об'єктивно не відповідає дійсності, як і те припущення, що замість перевиховання із неповнолітніх засуджених цілеспрямовано роблять "кримінальних авторитетів".

Попередньо проведеним вивченням також встановлено, що сьогодні у виправних колоніях (для повнолітніх засуджених) орієнтовно відбувають покарання близько 6% осіб, які у різні часи відбували покарання у виховних колоніях (у тому числі і на території колишнього Радянського Союзу).

ДПтС України окремо звертає увагу, що цикл передач "Обережно, діти!" був підготовлений телеканалом "1+1" на замовлення Уповноваженого Президента України з прав дитини з метою інформування суспільства про переваги впровадження кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, у тому числі необхідність розширення практики застосування до дітей, які перебувають у конфлікті із законом, заходів, не пов'язаних з позбавленням волі, профілактики злочинів у дитячому середовищі (у рамках реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схваленої Указом Президента України від 24 травня 2011 року №597/2011).

Відповідно до Плану організації виконання Указу президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 28 грудня 2011 року (протокол №96), Державною пенітенціарною службою України надавалося сприяння у зйомках телепрограм із роз’яснення завдань кримінальної юстиції стосовно неповнолітніх, інформування про права дітей під час перебування в установах виконання покарань.

Прес-служба

Зараз на сайті

На даний момент 32 гостей на сайті