Коментар та уточнююча інформація до статті Вадима Колесніченка "Захист прав людини – найголовніша національна ідея країни", опублікованої в газеті "Голос України" 11.02.2012 № 27

За додержанням законів при виконанні кримінальних покарань в органах і установах виконання покарань Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами, відповідно до Закону України "Про прокуратуру", здійснюється Прокурорський нагляд.

За діяльністю органів і установ виконання покарань здійснюється відомчий контроль вищестоящими органами управління і посадовими особами Державної пенітенціарної служби України.

Для забезпечення громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань створюються спостережні комісії, які діють на підставі Кримінально-виконавчого кодексу України і Положення про спостережні комісії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 10 листопада 2010 р. № 1042.

На сьогодні всі без винятку установи виконання покарань охоплені діяльністю 156 спостережних комісій, до складу яких входять 579 представників громадськості.

При спеціальних колоніях для неповнолітніх (виховних колоніях) діють піклувальні ради.

Крім того, в установах виконання покарань діють методично-виховні ради, до складу яких також включаються представники громадськості, священнослужителі, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів при установах.

З метою удосконалення системи громадського контролю за дотриманням прав засуджених ДПтС України надається сприяння в реалізації проектів відповідного спрямування. Так, відповідно до вимог статті 17 Факультативного протоколу ООН до конвенції проти катувань ДПтС України протягом 2009 і 2010 років надавалось сприяння у реалізації проектів у сфері впровадження у практичну діяльність так званих "мобільних груп" з перевірки дотримання прав громадян, які перебувають у пенітенціарних установах. Ця робота проводилася за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

У рамках реалізації Плану дій Рада Європи – Україна на 2011-2014 роки здійснюються проекти:

"Підтримка в'язничної реформи в Україні", спрямований на підтримку і розвиток діяльності органів державної влади і неурядового сектору з питань впровадження в Україні елементів служби пробації, удосконалення менеджменту установами і органами виконання покарань та слідчими ізоляторами;

"Посилення боротьби із жорстоким поводженням і безкарністю", спрямований на створення умов для якісної роботи в установах виконання покарань децентралізованих національних превентивних механізмів шляхом зміцнення функціональної спроможності інститутів громадянського суспільства.

З метою забезпечення дотримання прав і свобод осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, ДПтС України реалізуються попередні рекомендації і зауваження Європейського комітету проти тортур. У 2011 році організовано прийом Підкомітету ООН проти катувань, представники якого відвідали десять установ виконання покарань і слідчих ізоляторів у Київській, Львівський і Донецькій областях.

Для сприяння реалізації положень Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, у ДПтС України створено відповідну робочу групу для забезпечення взаємодії з Комісією з питань попередження катувань, утвореної Указом Президента України від 27 вересня 2011 року № 950.

ДПтС України забезпечуються умови для реалізації засудженими своїх конституційних прав, зокрема:

Право на освіту.

Конституційне право на освіту громадян, які потрапили до місць позбавлення волі, забезпечується мережею загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Загальноосвітнім навчанням охоплено три категорії громадян, які перебувають у зазначених установах:

1) дорослі засуджені у виправних колоніях;

2) неповнолітні особи, узяті під варту, у слідчих ізоляторах;

3) неповнолітні засуджені у виховних колоніях.

Загальноосвітні навчальні заклади функціонують при 151 установі Державної пенітенціарної служби України, у тому числі:

у 50 - вечірні (змінні) школи;

у 74 - класи (групи) з вечірньою формою навчання;

у 19 - навчально-консультаційні пункти

та 8 - загальноосвітніх середніх шкіл ІІ-ІІІ ступенів виховних колоній.

На початок 2011/2012 навчального року загальноосвітніми навчальними закладами при установах Державної пенітенціарної служби України надаються освітні послуги понад 14,6 тис. осіб, які не мають повної загальної середньої освіти.

Навчальний процес у загальноосвітніх навчальних закладах забезпечує 1259 педагогічних працівників.

Педагогічний склад загальноосвітніх навчальних закладів активно залучався до проведення виховної роботи із засудженими, організації їх соціально корисної діяльності. За участю вчителів загальноосвітніх шкіл виховних колоній в установах організовано роботу 58 тематичних гуртків.

У даний час загальна кількість засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти становить близько 16,9 тис. осіб.

З метою ефективного вирішення питань, пов’язаних із організацією та проведенням у 2012 році зовнішнього незалежного оцінювання засуджених та осіб, взятих під варту, 27 грудня 2011 року укладено угоду між Державною пенітенціарною службою України та Українським центром оцінювання якості освіти.

За підсумками 2010/2011 навчального року документи про середню освіту державного зразка отримали 4801 особа, з них:

- свідоцтво про базову середню освіту - 2114 особи;

- атестати про повну загальну середню освіту - 2687 осіб, у тому числі 358 осіб закінчили навчання екстерном.

Вживаються заходи щодо забезпечення освітніх потреб засуджених шляхом використання технологій заочного та дистанційного навчання. На початок 2011/2012 навчального року 55 осіб навчалося у вищих навчальних закладах за дистанційною (заочною) формою навчання, з них 11 осіб, які утримуються у виховних колоніях.

Для забезпечення потреб засуджених до позбавлення волі, у професійно-технічній освіті, оволодінні ними робітничими професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці при установах виконання покарань функціонує мережа професійно–технічних навчальних закладів.

Навчання здійснювалось на базі 88-ми професійно-технічних навчальних закладів, з яких:

- 75 навчальних центрів;

- 7 професійно-технічних училищ;

- та 6 філій професійно-технічних навчальних закладів.

В зазначених професійно-технічних навчальних закладах засуджені здобувають робітничі професії відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти. Навчання здійснюється за 59 ліцензованими професіями.

Для потреб професійно-технічного навчання засуджених створена відповідна матеріально-технічна база, розроблені програми навчання. Організацію та проведення навчального процесу забезпечують 945 педагогічних та інженерно-технічних працівників навчальних закладів. Для розміщення навчальних центрів в установах обладнано понад 500 навчальних кабінетів.

За підсумками 2011 року майже 12 тис. осіб завершили навчання у професійно технічних навчальних закладах при установах виконання покарань, отримали робітничі професії, підвищили свою кваліфікацію та за підсумками навчання отримали документи (свідоцтва) про набуття професії.

На даний час майже 9 тис. осіб продовжують навчання та підвищення кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах при установах Державної пенітенціарної служби України.

В рамках виконання Указу Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», та розпорядження Кабінету Міністрів України № 1723 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки» в 2011 році в установах виконання покарань спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України було проведено огляд-конкурс на кращу організацію професійно-технічного навчання засуджених.

Конкурс був спрямований на створення сприятливих умов для подальшого розвитку професійно-технічного навчання засуджених в установах виконання покарань, популяризації робітничих професій та максимального залучення до навчання засуджених, які не мають жодної робітничої професії.

Право на дозвілля.

у 43 установах створені духові оркестри;

у 85 установах – вокально-інструментальні ансамблі;

128 установ мають стадіони або площадки для мініфутболу;

90 установ мають спортивні зали;

у 74 установах обладнано кабельні телевізійні мережі;

в установах працюють 658 гуртків художньої самодіяльності, художньо-прикладної творчості, спортивні секції тощо.

Право на свободу віросповідання.

Душпастирську роботу із засудженими в установах Державної кримінально-виконавчої служби України проводять представники 110 релігійних конфесій, організацій та церков, офіційно зареєстрованих в Україні. Духовно-просвітницьку роботу із засудженими проводять 2,4 тис. священнослужителів. Понад 39 тис. засуджених постійно відвідують заходи релігійного характеру.

В установах діють 127 культових релігійних споруд (76 храмів та церков, 47 каплиць, 4 будинки молитви), а також 202 молитовних кімнати. Ведеться будівництво ще 24-х споруд.

Протягом 2011 року в установах Державної кримінально-виконавчої служби України обладнано та освячено 5 культових релігійних споруд.

Координацію діяльності релігійних організацій в установах здійснює Українська Міжконфесійна Християнська Місія "Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі", засновниками якої є 12 найбільших християнських конфесій України.

Право на правову допомогу.

Відповідно до частини 2 статті 8 та частини 1 статті 107 Кримінально-виконавчого кодексу України засудженим гарантується право на правову допомогу. Для одержання правової допомоги засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Стан повторної злочинності (рецидив).

В статті говориться про неможливість перевиховання засуджених в українських в’язницях. Однак з юридичної та педагогічної точок зору не зовсім доречно говорити про перевиховання.

У педагогіці перевиховання визначається як виховний процес, спрямований на подолання негативних рис особистості, що сформувалися під впливом несприятливих умов виховання у той час як виправлення — це складний психічний процес перебудови особистості, що відбувається під впливом перевиховання і самостійної роботи особистості над усуненням відхилень у своїй свідомості та поведінці.

Кримінально-виконавчим кодексом України виправлення засудженого визначається як процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки.

Іншими словами вбачається неможливим змінити риси особистості дорослої людини, яка потрапила в місця позбавлення волі, але цілком можливо через виховний вплив змінити її поведінку.

Загальна кількість осіб, які повторно вчиняють злочини і повертаються до місць позбавлення волі ніякою мірою не свідчить про низьку ефективність виховного впливу в установах виконання покарань. Наведений у статті показник у 30% складає усіх осіб, які колись відбували покарання та вчинили повторний злочин. В даному випадку не враховується, що цей злочин особа могла вчинити і через рік після звільнення і через 10 років.

Про якість вивчення особистості засуджених в період відбування покарання, їх намірів на життя після звільнення свідчать дані про стан повторної злочинності з боку осіб, які знову вчинили злочин протягом невідбутої частини покарання після умовно-дострокового звільнення.

Так, із числа осіб, які були звільнені умовно-достроково протягом 2011 року, повторні злочини скоїли 413 осіб, що становить 2% від загальної кількості засуджених, до яких було застосовано умовно-дострокове звільнення.

Із загальної кількості осіб, які скоїли повторні злочини у 2011 році, були звільненні умовно-достроково у 2008 році – 5 осіб, 2009 – 54, 2010 – 234 та 2011 – 120.

Робота щодо профілактики самогубств.

Соціально-психологічної службою постійно вживаються організаційно-методичних заходів спрямованих на профілактику в установах Служби самогубств.

Серед основних таких заходів, вжитих у 2011 році слід відмітити:

навчання практичних працівників навичкам розпізнання суїцидальної поведінки та відпрацювання питань організації роботи у напрямку профілактики самогубств (Асоціація психіатрів, Білоцерківське училище);

цільові виїзди персоналу департаменту у службові відрядження з метою надання методичної допомоги в організації роботи з профілактики самогубств та участі у вивченні обставин вчинення засудженими самогубств;

залучення до цієї роботи потенціалу священнослужителів, представників Міжконфесійної християнської Місії «Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення» (зокрема в ході останнього засідання Правління Місії досягнуто домовленості про створення спільного документально-просвітницького фільму з профілактики суїциду, який би змальовував свідоцтва осіб, які намагалися вчинити самогубство та переосмислили цінність власного життя, а також містив коментарі священнослужителів та психологів з цього питання).

започаткування у 2011 році на шпальтах газети «Закон та обов’язок» рубрики «ПОРАДИ ПСИХОЛОГА» для висвітлення питань з надання психологічних консультацій засудженим та персоналу (7 статей).

організація та проведення службових нарад (23.05.2011, 07.10.2011), звіт на апаратній нараді (18.04.2011), підготовка інформаційно-аналітичних документів з цього питання (4 аналітичні записки, 2 вказівки, 1 огляд, автоматизовані тестові методики).

До порядку денного засідання підсумкової колегії 17.01.2012 також було включено інформування з цього питання.

В установах Служби координуючу роль в організації профілактичної роботи відведено психологам.

Сьогодні посади психологів уведено до складу усіх установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Загальна чисельність цієї ланки кадрів налічує близько 400 працівників.

Потенціал цієї ланки кадрів є досить потужним адже в переважній більшості це працівники з повною вищою освітою гуманітарного профілю, однак використовується не завжди ефективно.

Підтвердженням ефективності діяльності досвідченого психолога у напрямку профілактики самогубств є те, що в установах, де психологи працюють тривалий час статистика самогубств є найнижчою.

Разом з тим, також маємо позитивні приклади вмілих та організованих дій персоналу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів з попередження випадків самогубств. В результаті вжитих заходів у 2011 році персоналом було попереджено 65 випадків самогубств. Було підготовлено шість наказів про заохочення персоналу органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України за попереджені випадки самогубств.

Аналіз кількості засуджених, які перебувають на профілактичному обліку психологів, свідчить про стійку динаміку збільшення чисельності таких осіб. Чисельність групи ризику з 2004 року до 2011 зросла майже на 2,5 тис. (з 11% до 16% від загальної чисельності контингенту). Так, якщо станом на 1 січня 2011 року на профілактичних обліках психологів перебувало 15,4 % засуджених, від їх загальної чисельності, то станом на 1 січня 2012 року зазначений показник складав 16%.

На профілактичних обліках психологів виправних колоній та слідчих ізоляторів перебувало понад 18,7 тис. (за такий же період минулого року - понад 18,3 тис.) засуджених та осіб, узятих під варту, які потребують постійної психологічної допомоги та підтримки.

З метою вдосконалення роботи з профілактики суїциду серед засуджених та осіб, узятих під варту, підготовлено План робочих заходів.

Велика увага приділяється також зміцненню дисципліни і законності серед персоналу з метою попередження посадових злочинів та інших правопорушень, пов’язаних із службовою діяльністю. Так, працівниками кадрових та оперативних підрозділів, спільно з підрозділами внутрішньої безпеки та протидії корупції, проводиться ретельне вивчення кандидатів для прийому на службу та призначення на відповідні посади. До територіальних органів управління ДПтС України надіслано ряд оглядів, листів та вказівок про стан дисципліни серед персоналу органів, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів та допущення ним надзвичайних подій.

З метою урахування громадської думки та встановлення діалогу з громадськістю з питань дотримання антикорупційного законодавства у ДПтС України запроваджена та постійно діє пряма телефонна лінія “телефон довіри” за номерами 0-800-501-65-90 (дзвінки в межах України безкоштовні), 461-86-79 (для міста Києва). Зазначені номери телефонів розміщені на стендах наочної інформації територіальних органів управління, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, офіційному веб-сайті ДПтС України.

Також, управлінням внутрішньої безпеки та протидії корупції на офіційному сайті ДПтС України у розділі "Запобігання проявам корупції" щокварталу розміщується інформація про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції, кількість персоналу, притягнутого до адміністративної відповідальності, а також стосовно якого порушені кримінальні справи.

Керівництво ДПтС України постійно націлює начальників територіальних органів ДПтС України на вжиття ефективних заходів, спрямованих на упередження надзвичайних подій та правопорушень серед персоналу, зміцнення дисципліни та дотримання законності.

У рамках службової підготовки у 2011 році запроваджено додаткові заняття з вивчення вимог антикорупційного законодавства, Норм професійної етики, Правил дорожнього руху, Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України тощо.

Однак, не зважаючи на вжиті заходи, протягом 2011 року стосовно персоналу органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належить до сфери управління ДПтС України, порушено 96 кримінальних справ відносно 115 осіб. Зокрема, 58 справ порушено за зберігання, збут чи передачу наркотичних засобів, 22 справи – за одержання хабара, 7 справ – за зловживання владою або службовим становищем, 2 справи – за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів, 3 справи – за перевищення влади або службових повноважень, 2 справи – за службову недбалість, 1 справа – за умисне вбивство та 1 справа – за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Із зазначеної кількості порушених кримінальних справ стосовно персоналу засуджено 21 особу.

У результаті проведених заходів на початку 2011 року виявлено 7 працівників установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, які вчинили правопорушення з корупційними ознаками та притягнуті судами до адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Порушення антикорупційного законодавства скоїли 2 працівника підрозділів нагляду і безпеки виправних колоній, 2 працівники соціально-психологічної служби, по одному – інженер відділу інтендантського та господарського забезпечення, молодший інспектор відділу охорони, молодший інспектор-технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони.

Стосовно всіх цих осіб судами застосовані штрафні санкції в розмірі 425 грн.

Окрім цього, після набрання чинності Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» до адміністративної відповідальності судами притягнуто 43 працівника органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, які вчинили правопорушення з корупційними ознаками.

У січні 2012 року стосовно персоналу порушено 5 кримінальних справ відносно 6 осіб. Зокрема, 3 справи порушено за зберігання, збут чи передачу наркотичних засобів, 1 справа – за одержання хабара та 1 справа – за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.

Окрім цього, у результаті проведених заходів протягом січня місяця 2012 року виявлено 2 працівники органів та установ виконання покарань, які вчинили правопорушення з корупційними ознаками та притягнуті судами до адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а саме: у Тернопільській та Чернігівській областях – по 1.

Велика увага в установах виконання покарань приділяється медичному обслуговуванню. Так, у 2011 році, в порівнянні з 2010 роком, завдяки своєчасно та в повному обсязі проведеному комплексу лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів, покращанню умов тримання засуджених, показник захворюваності на туберкульоз зменшився на 14,8 %, із них у виправних колоніях на 10,5 %, у слідчих ізоляторах на 25,6%.

Незважаючи на зменшення показника захворюваності на туберкульоз в цілому по системі залишається серйозною проблемою надходження великої кількості хворих на туберкульоз до слідчих ізоляторів з ізоляторів тимчасового тримання МВС України. Так протягом 2011 року у слідчі ізолятори надійшло 1958 осіб хворих на туберкульоз, при чому у 15 % захворювання було виявлено при первинному медичному обстеженні вже в слідчих ізоляторах (288 осіб). Після набуття вироком чинності хворі на туберкульоз із слідчих ізоляторів направляються на лікування до спеціалізованих туберкульозних лікарень ДКВС України.

Засуджені, яким було встановлено діагноз: туберкульоз в установах виконання покарань одразу госпіталізуються у протитуберкульозні ізолятори і найближчим етапом направляються на лікування до спеціалізованих туберкульозних лікарень ДКВС України.

Засуджені та особи, узяті під варту, отримують медичну допомогу відповідно до нормативних документів ДПтС України в необхідному обсязі, при потребі додатково обстежуються, консультуються та отримують спеціалізоване лікування в закладах охорони здоров'я МОЗ України.

Прес-служба ДПтС.

Зараз на сайті

На даний момент 23 гостей на сайті