Білоцерківська філія Академії Державної пенітенціарної служби: історія та сьогодення

    Навчальний заклад засновано у 2001 році завдяки реалізації в Україні програми Ради Європи «Підтримка юридичних реформ у Східній Європі».
Головною метою було визначено - створення навчального закладу за європейськими стандартами, що здійснюватиме узагальнення, апробацію та поширення кращих європейських пенітенціарних і освітніх практик.
   Урочисте відкриття (на той час - Білоцерківського училища професійної підготовки працівників кримінально-виконавчої системи України) відбулося 29 вересня 2001 року за участі керівництва Державного департаменту України з питань виконання покарань та представників Швейцарської Конфедерації і Міжнародного фонду «Відродження», які виступили активними співзасновниками закладу.

 

  Символічний ключ від закладу отримав перший начальник училища, ветеран органів внутрішніх справ Александров Борис Дмитрович.

  Із листопада 2001 року по 2010 рік заклад очолював полковник внутрішньої служби, кандидат педагогічних наук Костенко Василь Андрійович. Під його керівництвом колектив плідно працював над створенням сприятливих умов для проживання і навчання слухачів, над дидактичним та методичним забезпеченням навчально-виховного процесу. Із лютого 2011 року по лютий 2015 року училище очолював полковник внутрішньої служби Стуканов Владислав Борисович, а з березня 2015 року по червень 2021 року відомчий навчальний заклад очолював полковник внутрішньої служби Дука Олег Анатолійович.
Після реорганізації Білоцерківського центру ПКП ДКВС України та приєднання його до Академії Державної пенітенціарної служби, тепер вже Білоцерківську філію Академії ДПтС з липня 2021 року очолів полковник внутрішньої служби Муштатенко Олександр Іванович.
Місія діяльності Білоцерківської філії Академії ДПтС - у межах повноважень, делегованих Академією ДПтС, забезпечення якісної безперервної професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та ґрунтовного її удосконалення за європейськими стандартами, направлення її на виконання ініційованих Президентом та Урядом України системних реформ у сфері виконання кримінальних покарань і створення служби пробації.

 Білоцерківська філія Академії ДПтС може забезпечити одночасне навчання, проживання та харчування до 360 слухачів.

Освітній заклад здійснює:
• первинну професійну підготовку персоналу ДКВС України;
• підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України;
• підвищення кваліфікації за темами;
• первинну професійну підготовку персоналу уповноваженого органу пробації (очно-заочної форми навчання);
• підвищення кваліфікації персоналу уповноваженого органу пробації з реалізації пробаційних програм (для роботи з повнолітніми та неповнолітніми суб’єктами пробації);
• дистанційне навчання персоналу уповноваженого органу пробації.

  У цілому, за час існування навчання пройшло більше 35 тис. персоналу, 30 різних категорій посад за 42 різними навчальними програмами.

 На сьогоднішньому етапі педагогічним колективом Білоцерківського центру за практичної допомоги Міністерства юстиції України та сприяння міжнародних проектів реалізовано і продовжують реалізовуватися такі інновації:
1) на основі визначених в Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки (далі - Стратегія 2020) пріоритетів, врахування пропозицій міжнародних партнерів і експертів систематично максимально оновлюється зміст навчання, а саме навчальні програми і дидактика до них;
2) поширюється та впроваджується ряд найновіших підходів і методів в освіті, пенітенціарній та пробаційній практиці, охороні здоров’я засуджених;
3) розширюються категорії посад персоналу, які проходять навчання в Центрі, збільшується загальна кількість слухачів Центру;
4) згідно з європейською практикою розробляються та апробовуються нові види і форми професійного навчання, а саме: підвищення кваліфікації за темами та дистанційна форма навчання.

Інновації, які увійшли в оновлені навчальні програми:
освітні: навчання впродовж життя, освіта дорослих (андрагогіка), компетентнісний підхід, інтерактивне навчання, інформаційно-комунікативні та мультимедійні освітні технології;
охорони здоров’я засуджених: реалізація Стамбульського протоколу, медична етика в пенітенціарних установах, попередження розповсюдження ВІЛ/СНІДу, гепатиту, туберкульозу та ін., наркозалежність, замісна терапія, ментальні(психічні) розлади;
пенітенціарні: міжнародні стандарти поводження із засудженими, національний превентивний механізм, попередження та ефективне розслідування випадків жорстокого поводження, динамічна безпека, просоціальне моделювання, когнітивно-поведінкове втручання, сучасний в’язничний менеджмент, реінтеграційні програми для засуджених;
пробаційні: оцінка ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, комунікативні навички та мотиваційне інтерв’ювання, управління справами (кейс-менеджмент), пробаційні програми, основи ефективного управління в пробації.

Одним із важливих для Білоцерківського центру стало завдання забезпечення якісної професійної підготовки персоналу органу пробації.

У зв’язку з цим, Центр є одним із базових співвиконавців реалізації проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції України», проекту міжнародної технічної допомоги «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE), що реалізується Агрітім Канада Консалтінг ЛТД), проекту Норвезької місії радників з питань верховенства права в Україні (NORLAU) «Повномасштабне впровадження пробації в Україні» у частині професійної підготовки персоналу органу пробації, розробки навчальних програм та навчальних посібників.

Зміст навчання майбутніх офіцерів пробації повністю інноваційний. Для професійної підготовки персоналу органу пробації нині реалізується п'ять навчальних програм:
47-ми денну програму (7 тижнів: 3 тижні – очне, 3 тижні – заочне, 1 тиждень - очне навчання) первинної професійної підготовки та формування професійних компетентностей реалізації пробаційних програм персоналу органу пробації за очно-заочною формою навчання;
12-ти денну програму підвищення кваліфікації персоналу органу пробації з реалізації пробаційних програм (для роботи з повнолітніми і неповнолітніми суб’єктами пробації);
14-ти денну програму онлайн-моніторингу сформованості професійної компетентності персоналу уповноважених органів з питань пробації (для роботи з повнолітніми суб’єктами пробації);
14-ти денну програму онлайн-моніторингу сформованості професійної компетентності персоналу уповноважених органів з питань пробації (для роботи з неповнолітніми суб’єктами пробації);
36-ти денний онлайн-курс для персоналу уповноважених органів з питань пробації.

  Значимою ланкою в діяльності Центру є координація функціонування у всіх шести пілотних установах виконання покарань та п’яти навчальних закладах ДКВС України кіноклубів документального правового кіно за сприяння проекту «Кампанія за права людини в Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA». Керівництвом Центру систематично організовується навчання керівників цих кіноклубів та планування їх діяльності.
  Педагогічний колектив Білоцерківського центру долучився до активної роботи, яка проводилась Міністерством юстиції України з метою удосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність органів і установ виконання покарань та підвідомчих навчальних закладів.

Білоцерківський центр продовжував активно співпрацювати з міжнародними проектами, які реалізуються за ініціативи Міністерства юстиції України.
Важливу роль у розвитку Центру, як сучасного навчального закладу пенітенціарної системи, відіграє співпраця з проектом «Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні» Рамкової програми співробітництва Ради Європи та Європейського Союзу для країн Східного партнерства.

Також практичну допомогу у забезпеченні навчання пенітенціарного персоналу за міжнародними стандартами Центру надають: Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Консультативна місія Європейського Союзу, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, Асоціація УНДПЛ, секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та ін. Представники цих організацій залучаються до проведення навчальних занять з викладачами та слухачами Центру.

На базі Білоцерківського центру регулярно відбуваються міжнародні зустрічі, у т.ч. міжнародні експерти та консультанти залучаються до проведення навчальних заходів з персоналом та слухачами Центру.

З метою удосконалення освітнього процесу за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста 20 березня 2018 року в Білоцерківському центрі відкрито Освітній простір з прав людини і сучасного пенітенціарного менеджменту.

Також персонал Центру проводить теоретичні, науково-екстериментальні та дисертаційні дослідження з різних тем. Широко використовуються інтерактивні, тренінгові, проектні, інформаційно-комунікативні технології, компетентнісні та особистісно-орієнтовані підходи та ін.

Принципово новим у навчанні пенітенціарного персоналу є зміна парадигми навчання на утвердження гуманістичних та демократичних цінностей, верховенство права серед пенітенціарного персоналу шляхом переорієнтації сутності виконання кримінальних покарань на реабілітацію та соціальну реінтеграцію засуджених, зменшення скоєння повторних злочинів і убезпечення цим громадян України.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПКПДКВС УКРАЇНИ (2019 РІК)

Зараз на сайті

На даний момент 12 гостей на сайті