Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Ащенко О. М., Човган В. О. "Українське пенітенціарне законодавство у світлі стандартів Комітетів проти катувань ООН та Ради Європи"/ скачати / О. М. Ащенко, В. О. Човган; передм. М. М. Гнатовського; за заг. ред. Є. Ю. Захарова. — Харків: Права людини, 2014 р. — 332 с.
Увазі читачів пропонується аналіз відповідності українського законодавства, яке регулює порядок тримання під вартою до вироку суду, під час виконання та відбування покарань, пов’язаних з позбавленням волі, до міжнародних стандартів, закріплених у Конвенції ООН проти катувань і висловлених у висновках та рекомендаціях Комітету ООН проти катувань, а також численних доповідях Європейського комітету із запобігання катуванням (КЗК) за результатами візитів до України. Друкуються переклади висновків та рекомендацій Комітету ООН за результатами розгляду 3, 4 та 5-ї періодичній доповіді України та останньої доповіді КЗК про візит 2013 року.


Човган В. О.  Реформування кримінально-виконавчого законодавства у світлі міжнародних стандартів (пропозиції та зауваження) скачати / Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2014. — 228 с.
Увазі читачів пропонується збірка документів, що містять пропозиції та зауваження до чинного кримінально-виконавчого законодавства, а також до деяких проектів нормативних актів, розроблених Державної пенітенціарною службою України. Ці документи демонструють суттєву невідповідність національного законодавства стандартам Європейського комітету з запобігання катуванням та Європейського суду з прав людини. У зв’язку з цим нами здійснено обґрунтування необхідних змін із посиланнями на конкретні стандарти Ради Європи, що видно із порівняльних таблиць та пояснювальних записок, які також публікуються.


Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence / Керівництво з динамічної безпеки та оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань/ - 2015 скачати UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Publishing production: English, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna. This Handbook was prepared for the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) by Prof. Dr. Shane Bryans, consultant on penal reform and criminal justice.
This Handbook is one of a series of tools developed by UNODC to support countries in the implementation of the rule of law and the development of criminal justice reform. It is designed to be used by all actors involved in the prison system, including policymakers, legislators, prison managers, prison intelligence officers and prison staff. Members of other law enforcement bodies, non-governmental organizations and other individuals interested or active in the field of criminal justice and prison reform may find it of interest. It can be used in a variety of contexts, both as a reference document and as a training tool.
The theme of the Handbook is prison security—the means by which escapes and other crimes are prevented. Its main focus is on the contribution made by dynamic security and highlights one particular element of dynamic security—prison intelligence which provides important intelligence for use within the prison to prevent escapes and maintain order and control.

Handbook on the Management of High-Risk Prisoners / CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES/ - 2016 скачати UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Publishing production: English, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna. This Handbook was written for the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) by Prof. Dr. Shane Bryans and Tomris Atabay, consultants on penal reform and criminal justice issues. The Handbook was reviewed at an expert group meeting held in Rome on 10 and 11 March 2015.
This Handbook is one of a series of tools developed by UNODC to support countries in the implementation of the rule of law and the development of criminal justice reform. It is designed to be used by prison managers and prison staff, in particular, but will also be relevant for other actors involved in the criminal justice system, such as policymakers, legislators, and members of non-governmental organizations. It can be used in a variety of contexts, both as a reference document and as a training tool. While some elements of the Handbook may not be achievable immediately in some jurisdictions, particularly in post-conflict
situations, the Handbook provides national authorities with guidelines for the development of policies and protocols that meet international standards and good practice.

Зараз на сайті

На даний момент 30 гостей на сайті