Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.
О.М. Неживець, кандидат юридичних наук, доцент Київського національного університету внутрішніх справ.

"Особливості правового регулювання режиму відбування покарання жінок в місцях позбавлення волі
" (стаття)
Розглядаються особливості режиму відбування покарання жінок, засуджених до позбавлення волі, аналізуються основні заходи по їх виправленню та ресоціалізацію, а також особливості відбування покарання жінок, які мають дітей.

Детальніше...

Ю.В. ШИНКАРЬОВ, канд. юрид. наук, Харківський національний педагогічний універ­ситет імені Г.С. Сковороди 
"Проблеми правового регулювання направлення засуджених до арешту до місць відбування покарання"

Досліджується порядок направлення засуджених до арешту для відбування покарання. Визначається порядок прийому засуджених в установі виконання покарання, виділя­ються проблемні моменти правової регламентації направлення та прийняття засудже­них до арешту в установі виконання покарання.

Детальніше...

С.В. ЗЛИВКО, Чернігівський юридичний коледж Державного департаменту України з пи­тань виконання покарань 
"Теоретичні, організаційні та правові аспекти участі державних на громадських інституцій у діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України"

 

На основі аналізу вітчизняного законодавства, а також норм міжнародних документів у пенітенціарній галузі та сфері захисту прав людини, їх застосування у практичній ді­яльності спеціальних установ по виконанню кримінальних покарань у виді позбавлен­ня волі, розкриті організаційно-правові та управлінські засади й особливості участі державних та громадських інституцій у діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України і вироблені пропозиції щодо їх удосконалення.

 

Детальніше...

Зараз на сайті

На даний момент 33 гостей на сайті