Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.
А.М. Авраменко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

"
Моніторинг засуджених, які відбувають покарання у виді арешту"
(Вісник Запорізького юридичного інституту, №2 2010 р., стаття)

Розглянуто кримінально-виконавчі аспекти порядку та умов відбування засудженими покарання у виді арешту. Автором у межах дослідження кримінально-виконавчої характеристики покарання у виді арешту у дев'яти областях України проведено вибіркове анкетування 428 засуджених, результати якого і покладені у зміст статті.

Детальніше...

Колб О.Г., доктор юридичних наук, завідувач, професор кафедри кримінального права і кримінального процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки.

"Про співвідношення кримінально-правових понять, що вживаються у національному та міжнародному праві" (стаття)

Як показують результати аналізу сучасної наукової літератури, в Україні останнім часом досить поширеним стало вживання поряд з таким поняттям, як кримінально-виконавче право, іншого поняття, а саме - пенітенціарне право тощо. Більш того, така практика розповсюджується й у нормотворчій діяльності, зокрема, при розробці різноманітних концепцій розвитку кримінально-виконавчої системи України, проектів нормативно-правових актів (указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, та ін.) і в офіційних доповідях про стан дотримання прав людини у місцях позбавлення волі.

Детальніше...

В.А. Бадира, Львівський національний університет імені Івана Франка

"Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання" (автореферат)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2005.

Детальніше...

Є.М. Левчук, викладач циклу загальноправових дисциплін Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

"Кримінально-правова характеристика умисного вбивства, вчиненого у стані сильного душевного хвилювання" (стаття)

Умисне вбивство у стані сильного душевного хвилювання належить до привілейованих складів умисних вбивств, і пом'якшення кримінальної відповідальності за цей вид умисного вбивства викликане суспільною небезпечністю діяння особи, спровоковане протизаконним насильством, систематичним знущанням або тяжкою образою з боку потерпілого та особливим емоційним станом суб'єкта - його сильним душевним хвилюванням, а умисел на позбавлення життя потерпілого, у зв'язку з цим, виникає раптово і реалізується негайно.

Детальніше...

Зараз на сайті

На даний момент 38 гостей на сайті