Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Ірина Станіславівна Яковець "Пробація: загальні підходи до визначення поняття та засади впровадження в Україні", 2014 рік, стаття, переглянути у PDF
У статті розглядаються тенденції впровадження пробації в Україні, здійснюється аналіз основних підходів до визначення цього поняття в різних нормативних документах та наукових розробках. Наведено основні положення проекту Закону України «Про пробацію», прийнятого Верховною Радою України у першому читанні, а також окреслено основні етапи ведення поняття «пробація» в національний правових обіг.

Н.Ф.Кузнєцова, І.М.Тяжковой "Звільнення від покарання" (витяг, «Курс кримінального права в 5-ти томах», том 2 «Вчення про покарання», 2012 рік)

У статті висвітлюється особливості діяльності служби пробації в Англії, США, Франції, ФРН, Швеції, Австрії, Швейцарії, Китаю та Японії

Детальніше...

"Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України" / К. А. Автухов, А. П. Гель, М. В. Романов, В. О. Човган, І. С. Яковець; за загальною редакцією М. В. Романова; ГО «ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА», 2015 рік.

Робота присвячена розгляду питань, пов'язаних з дотриманням прав засуджених під час відбування ними кримінальних покарань в кримінально-виконавчих установах Державної пенітенціарної служби України.
Колектив авторів здійснив комплексне вивчення основних інститутів кримінально-виконавчого права, зробивши акцент на правах засуджених, їх визначенні, дотриманні та механізмах забезпечення і реалізації.
Дослідники намагалися врахувати всі останні зміни та новели законодавства, критично осмислити їх з врахуванням практичних реалій і тенденцій розвитку вітчизняної кримінально-виконавчої доктрини. Зроблено ретельний огляд кримінально-виконавчого законодавства, його співставлення з міжнародними нормативними актами та пенітенціарним досвідом. Особлива увага приділена практиці Європейського суду з прав людини і її впливу на правовідносини з приводу виконання і відбування покарань.
Книга буде цікава для практичних працівників Державної пенітенціарної служби України, фахівців в галузі кримінально-виконавчого права, правозахисників і всіх тих, хто цікавиться питаннями дотримання прав людини в цілому і прав засуджених зокрема.

О. Г. Боднарчук, кандидат юридичних наук, Національний університет ДПС України, "Особливості проявів корупції в пенітенціарних установах України" (стаття, 2011 рік)

У статті проаналізовано підходи деяких науковців до визначення поняття „корупція”, як в адміністративному так і кримінологічному аспекті. Розкрито значення понять „корупційні правопорушення” і „корупційні діяння” та їх особливості.

Детальніше...

Зараз на сайті

На даний момент 11 гостей на сайті