Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

О. В. Романюк (старший викладач циклу спеціальних дисциплін Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України), "Роль служби пробації у запобіганні ухиленню від відбування покарання у виді обмеження волі та позбавлення воліКримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція : зб. матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 27 листопада 2015 р.) – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2015. – 648 с.

У статті розглядаються проблемні питання організації роботи персоналу служби пробації.

Детальніше...


О. В. Романюк (старший викладач циклу спеціальних дисциплін Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України), "Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та позбавлення волі як об’єкт кримінально-правового і кримінологічного дослідження"  Сучасний стан та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару [20 листопада 2015 року м.Харків]/ Харківський нац.ун-т внутр.справ ; Наук.-дослід.ін-т вивч.пробл.злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – 200 с.

У статті розглядаються причини тенденції до збільшення кількості злочинів, повязаних з ухиленням від відбування покарання у виді обмеження волі.

Детальніше...


І.В. Пахомов (викладач циклу психолого-педагогічних дисциплін Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, аспірант лабораторії мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології АПН України) "Забезпечення права засуджених на свободу віросповідання", матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 08.05.2011 р.). Чернігівський юридичний коледж ДПтС України. – Чернігів: Вид-во Лозовий В.М., 2011. – С.256-261.

Стаття присвячена проблемі забезпечення права засуджених на свободу віросповідання. З цією метою проаналізовано нормативно-правової базу, яка забезпечує право засуджених на свободу віросповідання; а також статистичні дані щодо взаємодії релігійних організацій з УВП та СІЗО. Виявлено проблеми у сфері забезпечення права засуджених на свободу віросповідання та можливих шляхів їх вирішення.

Детальніше...


Ягунов Д.В., адвокат, кандидат наук з держаеного упраеління, доцент "Принципи пробації: європейські стандарти та проблеми їх реалізації в Україні", стаття, Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 9. Том4. – Ужгород, 2012. – С. 172-176.
Переглянути у PDF

Стаття присвячена дослідженню принципів пробації, закріплених в Європейських правилах пробації, та проблемам відображення цих принципів в проекті Закону України про пробацію.

Зараз на сайті

На даний момент 34 гостей на сайті