Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Права людини в Україні: перше півріччя 2015. скачати Наукове видання. За ред.: А. Б. Благої, О. А . Мартиненка /Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Київ, 2015. — 184 с.
Видання містить аналіз ситуації з дотриманням прав людини в першому півріччі 2015 року, підготовлений експертами неурядових організацій та фахівцями у цій сфері. У доповіді аналізується чинне законодавство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроекти, що можуть змінити ситуацію. За підсумками дослідження надаються рекомендації для усунення порушень прав людини та основоположних свобод і поліпшення ситуації в цілому.


Международные стандарты прав заключенных/ скачати сост. Е. Е. Захаров, В. А. Човган; ОО «Харьковская правозащитная группа». - Харьков: ООО «Издательство права человека», 2015. - 336 с.

Вниманию читателя предлагается сборник современных международных стандартов прав заключенных – новые минимальные стандартные правила ООН в отношении содержания заключенных, принятые в мае 2015 года, доклад Специального Докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о пытках или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения или наказания, комментарий к Европейским тюремным правилам, рекомендации Комитета министров Совета Европы и обзоры решений Европейского суда по правам человека по разным аспектам прав заключенных и другие материалы.
Большинство документов переведено Харьковской правозащитной группой с английского языка специально для этого издания.


Проміжний альтернативний звіт Української Гельсінської спілки з прав людини щодо виконання рекомендацій, наданих Комітетом ООН проти катувань за результатами розгляду шостої періодичної доповіді України (САТ/С/UKR/6)/ скачати А. Б. Блага, О. А. Мартиненко, І.О. Теличкін, В.О. Човган; за заг. ред. А. П Бущенка: Науково-практичне видання / Українська Гельсінська спілка з прав людини. - К., КИТ, 2015. - 34 с. з іл.
Видання присвячене аналізу забезпечення прав осіб із проблемами психічного здоров'я у відповідності із практикою міжнародних договорів. У звіті приділено увагу реалізації правоздатності, дотримання права на свободу у контексті примусової госпіталізації, аспекту інформованої згоди. Детально проаналізовано дотримання прав людини у психоневрологічних інтернатах. На основі здійсненого аналізу підготовлено рекомендації щодо можливості впровадження міжнародних стандартів до національного правового поля.


О. В. Романюк (старший викладач циклу спеціальних дисциплін Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України), "До питання кримінальної відповідальності за злісну непокору вимогам адміністрації виправної установи"  Механізми захисту прав людини в умовах євроінтеграції України: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 квітня 2016 року, м. Біла Церква). – Біла Церква, 2016. С. 95.

У статті розглядаються проблемні питання щодо пропозицій виключення із Кримінального кодексу України ст.391 «Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань»

Детальніше...

Зараз на сайті

На даний момент 38 гостей на сайті