Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Ю.А. Кочмар (викладач циклу загальноправових дисциплін Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України), "Особливості організації просвітницької роботи серед слухачів щодо дотримання антикорупційного законодавства у Білоцерківському центрі ПКП ДКВС України."

У статті аналізується робота, яка проводиться у Білоцерківському центрі ПКП ДКВС України зі слухачами щодо дотримання антикорупційного законодавства.

Корупція є негативним соціальним явищем, що заважає сталому розвитку світового співтовариства. В Україні корупція та її окремі прояви, такі як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України), визнані вагомою загрозою національній безпеці України через: сприяння розширенню ринку тіньового капіталу; посилення зубожіння населення; зменшення інвестиційної привабливості України; «зміцнення» у громадян недовіри до органів державної влади.
Проблема боротьби з корупцією, протидія криміналізації економіки та суспільства загалом на сьогодні є однією з найзлободенніших в Україні. Такий стан викликає занепокоєння як Президента та Уряду України, так і пересічного громадянина нашої держави.
Згідно з оцінками міжнародної організації Transparency International Україна у 2016 році за індексом сприйняття корупції посіла 130 місце із 167 можливих [1].
Виклики сьогодення, що постали перед сучасним суспільством, зумовлюють вжиття рішучих та ефективних заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції в Україні. Одним із шляхів протидії корупційній злочинності стало встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Дана норма встановлена у розділі XVII «Злочини у сфері службової та професійної діяльності» Кримінального кодексу України.
Серед причин вчинення корупційних правопорушень, персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС України), можна виділити наступні: бажання покращити своє фінансово-матеріальне становище, а також членів своєї сім’ї, родичів; небажання дотримуватися загальноприйнятих і спеціально-необхідних у цій професії морально-етичних норм; недостатній рівень правових знань у співробітників особового складу щодо норм та вимог антикорупційного законодавства України.
Майже щомісячно у засобах масової інформації з’являється інформація про затримання та притягнення до кримінальної відповідальності персоналу ДКВС України за вчинення злочинів пов’язаних з корупцією. В органи та установи виконання покарань на підтвердження цього надходять копії вироків про притягнення персоналу до кримінальної відповідальності. Більшість злочинів пов’язано з отриманням неправомірної вигоди та доставлення на охороняєму територію заборонених предметів.
З метою запобігання порушення антикорупційного законодавства в органах і установах ДКВС України, у Білоцерківському центрі ПКП ДКВС України організовується та здійснюється навчання персоналу за відповідними навчальними програмами за темою «Дотримання вимог антикорупційного законодавства України персоналом ДКВС України».
У 2016 році в Білоцерківському центрі ПКП ДКВС України пройшли навчання 1789 осіб за вищевказаною тематикою:
- у рамках первинної підготовки – 675 осіб
- спеціалізовані курси -130 осіб
- персонал органу пробації – 984 осіб.
Кожен з вищевказаних слухачів отримав обов’язковий базовий комплекс знань щодо запобігання та протидії корупції, що є запорукою більш свідомого виконання вимог антикорупційного законодавства України.
Крім того, Білоцерківський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, проводить навчання у межах спеціалізованого курсу «Запобігання і протидія корупції в ДКВС України» для персоналу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.
З метою зменшення корупційних правопорушень посилена увага приділяється питанням: «Порядок заповнення електронних декларацій», «Відповідальність посадових осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Загальні правила поведінки працівника ДКВС України».
Також, під час бесід, інформаційних годин у рамках гуртка «Закон і обов’язок» розглядаються та обговорюються питання дотримання персоналом ДКВС України антикорупційного законодавства, що стосуються обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, заходів із запобігання корупційним проявам та обмеження щодо роботи близьких родичів.
Здійснюючи підготовку різних категорій слухачів, викладачі Білоцерківського центру використовують сучасні мультимедійні засоби навчання, навчальні фільми, соціальні ролики, що рекомендовані для перегляду Національним агентством з запобігання корупції, а також посібники, брошури та пам’ятки для кращого сприйняття необхідної інформації. Проводиться моделювання практичних ситуацій, що можуть виникнути під час виконання службових обов’язків працівниками ДКВС України у контексті до антикорупційного законодавства України та відпрацьовуються шляхи вирішення даних ситуацій в межах правового поля.
Одним із пріоритетних напрямків, в роботі персоналу Білоцерківського центру, є підвищення рівня теоретичних знань та набуття практичного досвіду слухачами у протидії корупційним правопорушенням, формування у них стійкого негативного ставлення до корупції, доведення їм інформації щодо ролі інститутів громадянського суспільства в протидії корупції та особистої участі кожного працівника у недопущенні та викритті корупційних проявів.
Діяльність Білоцерківського центру спрямована на організацію навчально-виховного процесу таким чином, щоб теоретичні знання в галузі дотримання антикорупційного законодавства були тісно пов’язані з практичною діяльністю персоналу, який проходить навчання. Для проведення тренінгів, пов’язаних з найбільш характерними проявами корупції та її упередження, Білоцерківським центром залучаються як вітчизняні так і міжнародні експерти в галузі запобігання корупції.
Зокрема, Білоцерківський центр ПКП ДКВС України активно співпрацює із Петром Павліченком, який є національним експертом антикорупційного компоненту Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні».
Важливо акцентувати увагу також на просвітницькій роботі Вадима Човгана, старшого асистента з пенітенціарних питань та з питань реформування цивільного сектору безпеки EUAM (Україна) та Сергія Деркача, спеціаліста з питань боротьби з корупцією EUAM (Україна), які під час семінарських занять надали практичні поради щодо правильного застосування норм антикорупційного законодавства України.
Окрім цього, вагомий внесок щодо формування антикорупційної культури персоналу ДКВС України вніс стратегічний радник з питань боротьби з корупцією EUAM (Німеччина) - Клеменс Мюллер, який надав експертну допомогу щодо міжнародної практики застосування антикорупційного законодавства.
Неодноразово на практичні заняття з антикорупційної тематики запрошувалися прокурори Вадим Коваленко та Геннадій Шурашкевич Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області.
Значимим у розвитку діяльності Білоцерківського центру з даного питання є залучення працівників правоохоронних та судових органів для проведення інформаційно-роз’яснювальної та профілактичної роботи щодо попередження правопорушень антикорупційного законодавства персоналом ДКВС України.


Список використаних джерел:
1.Інтернет-ресурс Украинская правда. Електронний ресурс https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/27/7096852/
2. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(58) 2012. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nvnudpsu/2012_3/Bodnarchuk_O_G.pdf
3. Закон України «Про запобігання корупції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
4. Корупція як суспільне явище [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kreminna-pfu.gov.ua/koruptsiya-yak-suspilne-yavysche
5. Конституція України, прийнята 28.06.1996 р.: чинне законодавство зі змінами та доповненнями. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 

Зараз на сайті

На даний момент 34 гостей на сайті