Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Човган В. О.  Реформування кримінально-виконавчого законодавства у світлі міжнародних стандартів (пропозиції та зауваження) скачати / Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2014. — 228 с.
Увазі читачів пропонується збірка документів, що містять пропозиції та зауваження до чинного кримінально-виконавчого законодавства, а також до деяких проектів нормативних актів, розроблених Державної пенітенціарною службою України. Ці документи демонструють суттєву невідповідність національного законодавства стандартам Європейського комітету з запобігання катуванням та Європейського суду з прав людини. У зв’язку з цим нами здійснено обґрунтування необхідних змін із посиланнями на конкретні стандарти Ради Європи, що видно із порівняльних таблиць та пояснювальних записок, які також публікуються.

Зараз на сайті

На даний момент 23 гостей на сайті