Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

В. В. Музика (викладач циклу загальноправових дисциплін Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України), "КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ" PDF ауковий журнал «Молодий вчений», № 4 (68) квітень, 2019. – с.403 (551 с.)

У статті здійснено аналіз найбільш поширених підходів до визначення поняття «латентної злочинності», та на їх основі сформоване узагальнююче визначення даного поняття. Проведено кримінологічний аналіз основних причин виникнення латентної злочинності. Здійснено узагальнений аналіз критеріїв за якими класифікують латентну злочинність. Визначено, які негативні фактори здійснюють найбільш значний вплив на існування даного явища. Розглянуто мотиви, що спонукають потерпілих та свідків вчинення злочинів, не звертатися до правоохоронних органів. Зазначено дефекти, які існують в діяльності правоохоронних органів, що призводять до виникнення латентної злочинності. Наведено приклади шкоди, яка заподіюється суспільству, існуванням такого негативного суспільного явища, як «латентна злочинність». Наведено рекомендації щодо шляхів подолання даного явища.

Зараз на сайті

На даний момент 19 гостей на сайті