Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

В. В. Музика (викладач циклу загальноправових дисциплін Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України), "КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОБ’ЄКТИВНИХ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ" PDF ауковий журнал «Молодий вчений», № 12 (64) грудень, 2018. – с.190 (321 с.)

У статті проведено кримінологічний аналіз об’єктивних причин злочинності в Україні на сучасному етапі її розвитку. Наведено визначення поняття «причини злочинності». Здійснено узагальнений аналіз критеріїв за якими класифікують причини злочинності. Визначено, які негативні фактори здійснюють найбільш значний вплив на криміногенну ситуацію в Україні. Проведено дослідження того, як негативні фактори соціально-економічного та політичного характеру впливають на структуру і динаміку злочинності в Україні.

Зараз на сайті

На даний момент 21 гостей на сайті