Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

В. В. Музика (викладач циклу загальноправових дисциплін Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України), "КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОБ’ЄКТИВНИХ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ" PDF ауковий журнал «Молодий вчений», № 12 (64) грудень, 2018. – с.190 (321 с.)

У статті проведено кримінологічний аналіз об’єктивних причин злочинності в Україні на сучасному етапі її розвитку. Наведено визначення поняття «причини злочинності». Здійснено узагальнений аналіз критеріїв за якими класифікують причини злочинності. Визначено, які негативні фактори здійснюють найбільш значний вплив на криміногенну ситуацію в Україні. Проведено дослідження того, як негативні фактори соціально-економічного та політичного характеру впливають на структуру і динаміку злочинності в Україні.


В. В. Музика (викладач циклу загальноправових дисциплін Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України), "КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ" PDF ауковий журнал «Молодий вчений», № 4 (68) квітень, 2019. – с.403 (551 с.)

У статті здійснено аналіз найбільш поширених підходів до визначення поняття «латентної злочинності», та на їх основі сформоване узагальнююче визначення даного поняття. Проведено кримінологічний аналіз основних причин виникнення латентної злочинності. Здійснено узагальнений аналіз критеріїв за якими класифікують латентну злочинність. Визначено, які негативні фактори здійснюють найбільш значний вплив на існування даного явища. Розглянуто мотиви, що спонукають потерпілих та свідків вчинення злочинів, не звертатися до правоохоронних органів. Зазначено дефекти, які існують в діяльності правоохоронних органів, що призводять до виникнення латентної злочинності. Наведено приклади шкоди, яка заподіюється суспільству, існуванням такого негативного суспільного явища, як «латентна злочинність». Наведено рекомендації щодо шляхів подолання даного явища.


О. В. РОМАНЮК (підполковник внутрішньої служби, начальник циклу загальноправових дисциплін Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України),  "РОЛЬ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ У МЕДІАЦІЇ" (Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали міжнародного круглого столу (16 квітня 2019 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 196 с.)

У статті розглядаються питання становлення служби пробації в Україні

Детальніше...


Т. В. ІВАШЕВА (старший викладач циклу загальноправових дисциплін Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України), "ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ" (Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали міжнародного круглого столу (16 квітня 2019 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – с.84 (196 с.)

У статті розглядаються провові аспекти виконання кримінального покарання у виді виправних робіт

Детальніше...

Зараз на сайті

На даний момент 34 гостей на сайті