Навчальні посібники, брошури

«ДИНАМІЧНА БЕЗПЕКА, КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ ТА ПРОСОЦІАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ»(PDF) / навчально-методичний посібник для проведення тренінгових занять з інтерактивного курсу, для персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, 2020. - 78 c.
У посібнику надано методичні рекомендації щодо проведення інтерактивного курсу (тренінгу) «Динамічна безпека, комунікативні навички та просоціальне моделювання в установах виконання покарань». Наведена методична модель проведення тренінгу та висвітлено практичні рекомендації працівникам Державної кримінально-виконавчої служби України щодо застосування визнаних в міжнародній пенітенціарній практиці ефективних підходів та методів роботи та взаємовідносин із засудженими.
Навчально-методичний посібник є допоміжним матеріалом для проведення тренінгів та занять з персоналом пенітенціарної системи.
Цей посібник створено в рамках Проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні» (SPERU) групою авторів у складі Олега Дуки (національний експерт), Євгена Івашева (національний експерт) та Каталіна Бежана (міжнародний експерт). Його зміст є відповідальністю авторів та не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу та Ради Європи.
Пенітенціарна система України та стандарти Європейського комітету з запобігання катуванням (PDF) / автор: Човган В. О., передм. М. М. Гнатовського; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: Права людини, 2020. — 400 с.
У цьому виданні читач знайде ключовий набір міжнародних стандартів у пенітенціарній сфері, які напрацював Європейський комітет з запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.
Книга складається з трьох частин. У першій частині подається систематизований аналіз виконання рекомендацій, наданих Комітетом Україні за результатами 12 візитів до нашої країни з 1998 по 2017 роки.
У другій частині пропонується переклад «пенітенціарних» частин нещодавніх доповідей Комітету за результатами візитів в Україну в 2012, 2013, 2014, 2016 та 2017 роках та коментарі автора до доповіді Комітету про візит у 2017 році.
У третій частині публікується збірка основних «пенітенціарних» стандартів Комітету, викладених у його Загальних щорічних доповідях, які зазвичай є тематичними. В сукупності всі ці стандарти дають можливість комплексно зрозуміти вимоги, які ставляться Комітетом до пенітенціарної системи.
Видання стане у нагоді всім, хто цікавиться пенітенціарною проблематикою. В першу чергу, воно розраховане на персонал пенітенціарних установ, ув’язнених та засуджених, юристів, дослідників, а також студентів.
 Психологічний дайджест: в схемах і таблицях. (посібник, PDF) упорядники: Клочко І.М., Єфремов А.М., Щербатюк О.В., Біла Церква: Білоцерківський центр ПКП ДКВС України, 2020. – 91с.
В посібнику запропоновані нові підходи до теоретичної підготовки персоналу ДКВС України з урахуванням сучасних тенденцій в практиці соціально-виховної та психологічної роботи. Психолгічний дайджест відповідає навчальним програмам професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
Концептуальна основа побудови посібника – схеми і таблиці, які є своєрідною знаково-схематичною опорою для засвоєння систематизованих у конспективній формі пояснень до окремих тематичних розділів. Матеріал схем і таблиць поєднує теоритичну і практичну складову, що орієнтує на набуття знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному виконанні службових (посадових) обов’язків.
"Запобігання корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України" (методичні рекомендації для уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України) упорядники О.В. Романюк, Т.В. Івашева; – Біла Церква, 2020. – 61с. (PDF)
У методичних рекомендаціях розкрито зміст питань, які включено до навчальної програми підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України за темою: «Запобігання корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України».
Висвітлено основні завдання діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України, заходи запобігання корупційним або пов’язаним з корупцією правопорушеннями та заходи фінансового контролю щодо осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», заходи із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інші положення антикорупційного законодавства України, розкрито організацію роботи з викривачами.
Рекомендовано для уповноважених осіб з питань запобігання корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України.
Може використовуватися викладачами, слухачами, практичними працівниками органів і установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та всіма, хто цікавиться положеннями антикорупційного законодавства України.
Запропоновані матеріали можуть бути трансформовані для використання у тренінгах, семінарах, ділових (рольових) іграх та лекція.

Курс лекцій "Юридична підготовка"

Юридична підготовка: курс лекцій  / О.В. Романюк, Т.В. Івашева, О.С. Вишневський  –  Біла Церква: Білоцерківський центр ПКП ДКВСУ, 2020. – 95с. (PDF)
У курсі лекцій розкрито зміст питань, які включено до навчальних програм первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
Висвітлено основні поняття конституційного, кримінального, адміністративного права, основ кримінально-виконавчого права та правового статусу засуджених, основ державного устрою України та основних напрямів реформування Державної кримінально-виконавчої служби України.
Рекомендовано викладачіам, слухачам та практичним працівниками органів і установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України.
Запропоновані матеріали можуть бути трансформовані для використання у тренінгах, семінарах, ділових (рольових) іграх та лекціях.

Права жінок: порядок їх реалізації у пенітенціарній сфері (посібник для персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України) : [упорядники О.В. Романюк, Т.В. Івашева, О.С. Вишневський]; – Біла Церква, 2020. – 67с. (PDF)
У посібнику розкрито зміст питань, які включено до навчальних програм первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України за темами: «Поняття ґендеру. Формування та реалізація ґендерної політики в Україні» та «Міжнародні стандарти поводження із засудженими».
Висвітлено ключові поняття міжнародних актів, що проголошують права жінок та права жінок, які є засудженими та відбувають покарання, пов’язані із позбавленням волі, розкрито міжнародні механізми розвитку та реалізації прав жінок, проаналізовано науково-правовий вимір поняття ґендеру, питання ґендерної ідентичності та варіативності, ґендерних стереотипів та рівності, наведені результати опитування персоналу органів і установ виконання покарань щодо ґендерних аспектів під час роботи та проходження служби у кримінально-виконавчій системі України, розкрито зміст та порядок виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі відносно жінок.
Може використовуватися викладачами, слухачами, практичними працівниками органів і установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України та всіма, хто цікавиться питаннями ґендеру, прав жінок та порядком їх реалізації в пенітенціарній системі.

Організація діяльності відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (у схемах і таблицях)

методичні рекомендації / [уклад. О.В. Романюк]; – Біла Церква, 2019. – 71с. (PDF)
У методичних рекомендаціях розкрито зміст питань, які включено до навчальної програми первинної професійної підготовки працівників відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень кримінально-виконавчих установ та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України.
У формі схем і таблиць висвітлено загальні положення діяльності відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень, роз'яснено порядок приймання та реєстрації засуджених (осіб, які тримаються під вартою), ведення обліку засуджених та їх особових справ та інші функції, які виконує персонал відділу контролю за виконанням судових рішен
Курси з розвитку соціальних і життєвих навичок для засуджених(PDF) практичний навчальний посібник для персоналу з підготовки до звільнення / уклад. Похилько І.В., - Біла Церква, 2019. 182 с.
Посібник є систематизованим курсом модельних варіантів тренінгових занять із засудженими щодо розвитку базових соціальних навичок, необхідних для правослухняного життя на свободі. Курс побудовано за модульним принципом: модуль тренерської компетентності, який передбачає здобуття додаткових знань, умінь, навичок з організації і методики тренерської діяльності та модуль фахової компетентності, який передбачає здобуття додаткових знань та умінь щодо специфіки, особливостей, принципів та методів проведення тренінгових занять із засудженими при підготовці останніх до звільнення.
Соціально-виховна робота із засудженими та особами, взятими під варту (PDF)  навчальний посібник / Білоцерківський центр ПКП ДКВС України; за заг. ред. д. пед. н., проф. М.О. Супруна, 2021. – 300 с.
У посібнику розглядаються основні правові та педагогічні засади, історія та сучасний стан, напрями, форми та методи соціально-виховної роботи із засудженими до арешту, позбавлення та обмеження волі, довічного позбавлення волі та особами, взятими під варту, в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Уперше висвітлено питання застосування сучасних методів соціально-виховної роботи із засудженими та особами, взятими під варту, на основі узагальнення міжнародного досвіду соціальної реінтеграції засуджених.
Для працівників органів та установ виконання покарань, педагогічних та соціальних працівників, науковців та всіх тих, хто цікавиться питанням соціально-виховної роботи в місцях позбавлення та обмеження волі.
Професійна етика персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (PDF) навчальний посібник / уклад. І.В. Дорошенко,– Біла Церква, 2019. – 73 с.
У посібнику розглядаються основні компоненти етики та моралі, історичні та правові аспекти пенітенціарної етики, основні складові професійної етики персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
Для працівників органів та установ виконання покарань, педагогічних та соціальних працівників, науковців та всіх тих, хто цікавиться питаннями пенітенціарної етики.
Курс лекцій з модуля професійно-психологічної компетентності(PDF) Біла Церква, 2019. - 90 с.
Мета курсу лекцій – дати систематизовані знання з модуля професійно-психологічної компетентності.
В умовах демократизації українського суспільства особливого важливого значення набувають формування, розвиток і закріплення нового мислення, високої професійності, вироблення почуття відповідальності, справедливості.
Курс лекцій допоможе осягнути і належно зрозуміти основні поняття про психологічні особливості професійної діяльності персоналу, розвиток психологічної стійкості в екстремальних умовах, особливості мікросередовища засуджених, психологічні особливості конфліктів, профілактику самогубств засуджених, психологічні особливості професійного спілкування, а також про сучасні підходи в організації соціально-виховної роботи із засудженими, знання, які сьогодні вкрай потрібні персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
Відображені в курсі лекцій розділи не виключають, а передбачають необхідність самостійної роботи з додатковою літературою, вивчення відповідних нормативно-правових документів слухачами.
Одночасно, курс лекцій має забезпечити підготовку слухачів до різних форм аудиторних занять і виконання самостійної роботи задля засвоєння змісту робочих навчальних програм з первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації
Пам’ятка для осіб рядового і начальницького складу щодо дисциплінарної практики в ДКВС України (PDF) Біла Церква, 2018. - 7 с.
 
ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ (друкована версія) (PDF) Біла Церква, 2019. - 225 с.
Автори-укладачі: Сендхем Джеймс, експерт Проекту ЄС "Підтримка реформ у сфері юстиції України" (Великобританія, колишній директор з післядипломної освіти Оксфордського Університету), Октіган Майкл, експерт Проекту ЄС "Підтримка реформ у сфері юстиції України" (Великобританія, старший офіцер пробації Національної служби пробації Англії та Уельсу), Янчук О.Б., Директор ДУ "Центр пробації", Дука О.А., начальник Білоцерківського центру ПКП ДКВС України, Григоренко А.М., перший заступник начальника Білоцерківського центру ПКП ДКВС України.

 
«Результати дослідження громадської думки щодо рівня довіри до уповноважених органів з питань пробації» (PDF) /за ред. О. Янчука, К. Новохатньої. — Київ, 2019.—24 с.
Дане видання є результатом повторного соціологічного дослідження, яке проводилось з січня по лютий 2019року у Кропивницькому, Полтаві, Луцьку та Черкасах за ініціативи Державної установи «Центр пробації» та Проектного офісу з питань пробації Міністерства юстиції України. Дані опитування можуть бути використані працівниками органів пробації, соціальної сфери, співробітниками правоохоронних органів та прокуратури, суддями, представниками громадських організацій, сфери освіти, а також науковцями при проведенні власних досліджень. 
Дане видання стало можливим у межах Проекту «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку»  (EDGE).
“Програма реабілітації для засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними й поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин”
ФРАНСІСКО РЕКЕНА ВАРОН, ОСКАР ГЕРРЕРО МЕХІАС / програма / розроблено для Державної кримінально-виконавчої служби України у рамках Проекту ЄС “Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності (ДІЯ-ЄС)” (EU Action against Drugs and Organised Crime (EU-ACT))  - 252 с. (PDF)
У посібнику досить змістовно та компетентно представлено реабілітаційну програму для ув’язнених та засуджених, яка застосовується до осіб, які мають проблеми, обумовлені вживанням психоактивних речовин. Здійснення реабілітаційних заходів направлені на формування у таких осіб мотивації до поетапного звільнення від залежностей, відновлення навичок соціальної адаптації, прищеплення якостей самозбереження особистості, насамперед здатності до повноцінної життєдіяльності.
"Курси з розвитку соціальних та життєвих навичок ув’язнених"
Практичний базовий посібник для персоналу з підготовки до звільнення. У партнерстві з Міністерством юстиції України цей посібник підготували міжнародний експерт Ради Європи Мартін Седдон та національний експерт Ради Європи Алла Шуть /навчальний посібник/ - 70 с. (PDF)
Курси з розвитку соціальних та життєвих навичок ув’язнених (КСН) – це можливість для ув’язнених виправити хибні міркування про проблеми, із якими вони зіштовхуються, і попрактикувати успішні форми поведінки. Методологічно такі курси базуються на обговореннях, дискусіях чи спілкуванні, які допомагають групі слухачів учитися один від одного під наглядом кваліфікованого керівника.
"Оперативно-розшукова діяльність та безпека в пенітенціарних установах"
Романюк О.В., Вишневський О.С., Музика В.В. / навчальний посібник / [заг. ред. В.О. Човган]. – Біла Церква, 2019. – 272 с. (PDF)
У навчальному посібнику розкрито основні поняття оперативно-розшукової діяльності та безпеки, сучасні підходи до безпеки в установах виконання покарань, співпраці та комунікації оперативних підрозділів установ виконання покарань з органами Національної поліції та іншими правоохоронними органами. Висвітлено заходи з організації контролю за порядком відбування покарання засудженими та ролі оперативно-розшукової діяльності в реалізації цих заходів. Надано рекомендації щодо протидії субкультурі засуджених та запобігання окремим видам злочинів і правопорушенням в установах виконання покарань.
Посібник рекомендовано для персоналу оперативних підрозділів установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України. Він також може використовуватися викладачами, слухачами, практичними працівниками органів і установ виконання покарань та всіма, хто цікавиться питаннями оперативно-розшукової діяльності та безпеки в пенітенціарних установах.
Запропоновані матеріали можуть бути трансформовані для використання у тренінгах, семінарах, ділових іграх та лекціях.
Посібник підготовлено та опубліковано за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.
«ЗМІНА ПРОКРИМІНАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ»
пам’ятка для персоналу уповноваженого органу пробації з реалізації пробаційної програми (PDF)
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ «ВИПРАВНІ РОБОТИ»
(методичні рекомендації для персоналу уповноваженого органу з питань пробації)/ Д.В.Чернишов, І.С.Яковець, Л.В. Жовтобрюх, Т.В.Івашева - Київ, 2018. – 46 с. (PDF) Методичні рекомендації є результатом співпраці з Норвезькою місією радників з питань верховенства права в Україні (NORLAY). Колектив авторів здійснив комплексне дослідження практики виконання кримінального покарання у виді виправних робіт та в доступній формі надав пояснення ключових питань, що виникають під час виконання даного виду покарання.
Рекомендовано для викладачів та слухачів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, персоналу уповноваженого органу з питань пробації та всім тим, хто цікавиться питаннями виконання кримінальних покарань.
«ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН»
пам’ятка для персоналу уповноваженого органу пробації з реалізації пробаційної програми (PDF)
«ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ»
пам’ятка для персоналу уповноваженого органу пробації з реалізації пробаційної програми (PDF)
Боротьба із жестоким поводженням у пенітенціарніх закладах
Посібник для тюремного персоналу  з акцентом на запобіганні  жорстокому поводженню в пенітенціарних закладах  / Джим Мердок, Вацлав Їрічка, 2016. - 110с. (PDF)
Посібник призначений для практиків, що працюють у в’язницях. Він вивчає один конкретний аспект захисту людських прав ув’язнених – заборону жорстокого поводження у в’язниці. Посібник задуманий як керівництво у питаннях політики та інструмент управління для фахівців, праця зосереджена на з’ясуванні того, до чого призводить ця заборона, а також якими є обов'язки пенітенціарної служби щодо осіб під її опікою. Посібник висвітлює відповідні стандарти Рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи і Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, покаранню (КЗК) та прецедентного права Європейського суду з прав людини. Посібник є результатом багатосторонньої зустрічі щодо жорстокого поводження у в'язниці, проведеної у Страсбурзі у квітні 2015 року Підрозділом із питань співпраці в галузі співробітництва з Радою Європи у пенітенціарній сфері в рамках кримінального права.
Основи професійної діяльності персоналу органу пробації
Навчальний посібник для персоналу органу пробації / авт. кол.; за ред. Джеймса Седхема, Майкла Октігана. - К., 2017. - 242 с. (PDF)
Навчальний посібник є результатом реалізації проекту «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», який впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу. Колектив авторів здійснив комплексне вивчення європейської практики функціонування служби пробації, узагальнив та адаптував її до українських реалій.
Головні положення з основ професійної діяльності персоналу органу пробації систематизовано згідно з навчальною програмою підвищення кваліфікації персоналу органу пробації (для роботи з повнолітніми суб'єктами пробації) та подано у вигляді опорних конспектів, методичних матеріалів та опису методик, що базуються на досвіді служб пробації країн Європейського Союзу.
Посібник підготовлений для використання слухачами і викладачами навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України в процесі професійної підготовки персоналу органу пробації. Видання також буде корисним для практичних працівників у роботі з повнолітніми суб'єктами пробації для оволодіння новими професійними компетентностями щодо виконання завдань пробації у зв'язку з прийняттям Закону України «Про пробацію» та всім тим, хто цікавиться впровадженням механізмів пробації.
Методичні рекомендації щодо написання випускної роботи слухачами первинної професійної підготовки персоналу органу пробації
Буклет / О.А. Дука, к.ю.н. Є.В. Івашев; в рамках проекту «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу, 2017 рік, 10 с. (PDF)
Метою написання випускної роботи є підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки слухачів первинної професійної підготовки, систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної теми за тематикою спецкурсів, удосконалення або набуття досвіду самостійної професійної практичної та творчої роботи, розвиток навичок самоосвіти.Слухач первинної професійної підготовки має розробити та захистити випускну роботу на основі власних професійних та методичних напрацювань упродовж 3 (12) тижневої самостійної роботи на посаді працівника органу пробації щодо застосування інструментів і методик пробації, а також використання кращого міжнародного досвіду діяльності служби пробації.
Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом: навчально-методичний посібник для практиків, книга 1
За загальною редакцією Гейл Стідз та Тетяни Журавель; в рамках проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» за фінансової підтримки Уряду Канади, 2017 рік, книга 1, 292 с. (PDF) 
Навчально-методичний посібник є результатом реалізації проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні». видання підготовлено, у першу чергу, для використання викладачами навчальних закладів Міністерства юстиції України, які здійснюють фахову підготовку, первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників служби пробації. водночас, матеріали посібника будуть корисними для інших організацій та установ, навчальних закладів, які здійснюють підвищення компетентності спеціалістів, що працюють з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом. Зокрема, запропоновано застосування методичних рекомендацій щодо порядку проведення оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми, супроводу їхніх справ з метою підтримки їх ресоціалізації та запобігання скоєнню злочинів. також посібник може бути корисним працівникам соціальних служб, служб у справах дітей, ювенальної превенції, громадських організацій, що працюють із неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом.
Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом: навчально-методичний посібник для практиків, книга 2
За загальною редакцією Гейл Стідз та Тетяни Журавель; в рамках проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» за фінансової підтримки Уряду Канади, 2017 рік, книга 2, 304 с. (PDF) 
Навчально-методичний посібник є результатом реалізації проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні». видання підготовлено, у першу чергу, для використання викладачами навчальних закладів Міністерства юстиції України, які здійснюють фахову підготовку, первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників служби пробації. водночас, матеріали посібника будуть корисними для інших організацій та установ, навчальних закладів, які здійснюють підвищення компетентності спеціалістів, що працюють з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом. Зокрема, запропоновано застосування методичних рекомендацій щодо порядку проведення оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітніми, супроводу їхніх справ з метою підтримки їх ресоціалізації та запобігання скоєнню злочинів. також посібник може бути корисним працівникам соціальних служб, служб у справах дітей, ювенальної превенції, громадських організацій, що працюють із неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом.
Обмеження прав в’язнів: правова природа та обґрунтування
Монографія / В. О. Човган; ГО «Харківська правозахисна група». - Харків: Права людини, 2017. — 608 с. (PDF)
У монографії пропонується авторське розуміння правової природи обмежень прав в’язнів та започатковується багатоаспектна теоретична дискусія з цього приводу. Проаналізовано та критично оцінено відповідні міжнародні стандарти: практику ЄСПЛ, стандарти Європейського комітету з запобігання катуванням, м’яке право ООН та Ради Європи. Розглянуто та прокоментовано існуючі стандарти обмежень прав в’язнів Франції, США, Канади, Великобританії, Бельгії та Нідерландів. Висвітлено процес та проблеми впровадження стандартів обмежень прав в’язнів у нормативно-правовій базі України. У роботі пропонуються та захищаються декілька тез автора стосовно підстав та порядку обґрунтування правообмежень, які застосовуються до засуджених.
Для вчених у сфері кримінально-виконавчого права та прав людини, працівників пенітенціарної системи і в’язнів, правозахисників, студентів юридичних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться правовими питаннями виконання покарань.
Cучасний в’язничний менеджмент
буклет видано в рамках впровадження проекту «Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні» Рамкової програми співробітництва Ради Європи та Європейського Союзу для країн Східного партнерства / видання підготував експерт-консультант Ради Європи Дж. Макґакін, 2017 р. - 100 с. (PDF)
Буклет призначений для персоналу пенітенціарної системи України. У ньому можна знайти практичні та теоретичні рекомендації щодо управління в’язницями. Мета буклета – удосконалити навички персоналу пенітенціарних установ як у використанні наявних ресурсів, так і в застосуванні методів управління для досягнення кращих результатів у сфері виконання покарань. Ціль буклета:
• надати практичні поради тим, хто працює у в’язниці;
• узгодити ці поради з відповідними міжнародними та регіональними інструментами;
• ознайомити із теоретичними моделями управління, які застосовуються у в’язницах;
• запропонувати практичні рекомендації з досвіду ефективного управління в’язницею.
Права людини за ґратами
практичний посібник / Федорук О.О., Яковець І.С. — К. :Асоціація УМДПЛ, 2016 р. – 256 с. (PDF)
Практичний посібник з питань порядку виконання кримінальних покарань та утримання під вартою «Права людини за ґратами» містить правову інформацію для вирішення різноманітних ситуацій під час комунікації з персоналом пенітенціарних органів та установ, а також належного інформування ув’язнених, засуджених, їх близьких та родичів, інших осіб про основи діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України. Посібник розроблено на основі багаторічного досвіду моніторингу дотримання прав людини в пенітенціарних установах.

 
Взаємодія персоналу пенітенціарних установ з Українською Православною Церквою у реалізації душпастирської (духовно-просвітницької) роботи
навчальний посібник / Білоцерківське училище ППП ДКВС України; автори - Пахомов І. В., протоієрей Віктор Яценко,  за заг. ред. д. пед. н., проф. М. О. Супруна М. О., 2016. – 129 с. (PDF)
У посібнику розглядаються основні теологічні, правові та педагогічні засади, історія та сучасний стан взаємодії пенітенціарної системи України з Українською Православною Церквою у реалізації душпастирської (духовно-просвітницької) роботи із засудженими та персоналом.
Для працівників органів та установ виконання покарань, священнослужителів (капеланів), які здійснюють душпастирську опіку засуджених та осіб, які тримаються під вартою, педагогічних та соціальних працівників, науковців та всіх тих, хто цікавиться питанням духовного виховання в місцях позбавлення волі.
Особливості духовного виховання засуджених та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
навчальний посібник / Білоцерківське училище ППП ДКВС України; автор - Пахомов І.В., за заг. ред. д. пед. н., проф. М. О. Супруна М. О. , 2016. – 122 с. (PDF)
У посібнику розглядаються основні теологічні, правові та педагогічні засади, історія та сучасний стан духовного виховання засуджених та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України представниками релігійних організацій.
Для працівників органів та установ виконання покарань, священнослужителів (капеланів), які здійснюють душпастирську опіку засуджених та осіб, які тримаються під вартою, педагогічних та соціальних працівників, науковців та всіх тих, хто цікавиться питанням духовного виховання в місцях позбавлення волі.
«Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі»
Це видання здійснено в рамках впровадження проекту «Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні» Рамкової програми співробітництва Ради Європи та Європейського Союзу для країн Східного партнерства, автори - Алла Мукшименко, Костянтин Автухов та Ерік Сванідзе, 2016 рік - 54 с. (PDF)

Міжнародні стандарти, принципи і рекомендації в галузі виконання покарань та діяльності органів і установ виконання покарань

методичні рекомендації / [уклад. О.В. Романюк, В.О. Човган]; – Біла Церква, 2016. – 131с. (PDF)
У методичних рекомендаціях розкрито зміст питань, які включено до навчальних програм первинної професійної підготовки, спеціалізованих курсів, службової підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України. Висвітлено актуальні теми, що відповідають цілям і завданням реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, європейської інтеграції в частині забезпечення верховенства права та дотримання міжнародних стандартів, принципів і рекомендацій в сфері виконання кримінальних покарань.

Збірник документів Ради Європи з запобігання перенаселеності в"язниць

видано в рамках регіонального проекту - "Підтримка пенітенціарної реформи (від карального до реабілітаційного підходу)" - рамкова програма співпраці Європейського Союзу та Ради Європи, 2015 рік. - 174 с. (PDF)

Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія)

посібник / за ред. О. М. Джужі. - К. : НАВС, 2013. - 620 с. (скан PDF)
Досліджено тенденції та закономірності пенітенціарної злочинності в Україні за роки незалежності. Здійснено кримінологічний аналіз пенітенціарної злочинності загалом та окремих видів злочинів, особи злочинця зокрема.
Призначений для студентів, курсантів, слухачів усіх форм навчання, а також ад’юнктів, аспірантів і викладачів. Видання буде корисним співробітникам правоохоронних органів для підвищення рівня знань у здійсненні практичної діяльності щодо запобігання злочинам в установах виконання покарань України.

Огляд іноземної практики підготовки персоналу пенітенціарної системи

науковий аналіз/А. О. Галай (заг. ред.), О. Дука, О. Сахнік, І. С. Яковець. — К.: КНТ, 2014. — с. (PDF)
Дослідження підготовлене за ініціативою Інституту кримінально-виконавчої служби. Метою прикладного наукового аналізу було: шляхом опрацювання досвіду підготовки персоналу пенітенціарних систем окремих країн Європи напрацювати пропозиції щодо удосконалення системи освіти Державної пенітенціарної служби України.
Видання може стати у нагоді при удосконаленні системи підготовки персоналу Державної пенітенціарної служби України, а також слугувати орієнтиром у подальших наукових дослідженнях у цьому напрямі.
Освіта з прав людини в навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України за допомогою інструментів фестивалю Docudays UA : Навч.-метод. пос. / О. А. Дука, Н. С. Калашник. – К.: Docudays UA, 2014. – 90 с. (PDF)

У навчально-методичному посібнику надано методичні рекомендації щодо проведення просвітницьких заходів кіноклубів медіапросвіти Docudays UA у відомчих навчальних закладах ДПтС України та рекомендації до проведення показів фільмів Docudays UA у місцях позбавлення волі. Посібник розроблено для методичного забезпечення проведення демонстрацій та обговорень документальних фільмів про права людини. Наведено методичні сценарії проведення занять із використанням документальних фільмів зі спеціально створеної колекції фільмів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA з персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України, курсантами, слухачами відомчих навчальних закладів. Вперше у посібнику надано розробки виховних заходів для осуджених які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.
Матеріали посібника будуть корисні для керівників кіноклубів медіапросвіти Docudays UA, викладачів, науковців, курсантів, слухачів вищих навчальних закладів, практичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.

Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади / Журавель Т.В., Замула С.Ю., Лях Т.Л., Спіріна Т.П., Строева Н.М., Тимошенко Н.Є.; за ред. Т.В. Журавель, Т.Л. Лях., 2013. - 52 с. (PDF)
Довідник розроблено Всеукраїнським громадським центром "Волонтер" спільно з Державною пенітенціарною службою України та Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Довідник призначений для підлітків та молодих людей, які звільняються з місць позбавлення волі. Тут зібрана інформація, що знадобиться для вирішення складних життєвих ситуацій, з якими він може зустрітися після звільнення.

Навчальний посібник "Профілактика професійної деформації  у персоналу установ виконання покарань"

(брошура, - Біла Церква, 2011. - 204 с.)
Підготували: Замула С.Ю., Пахомов І.В., Рудніцька І.М., Синєбок В.О., Скороход В.В., Шелест С.П.
Видання розраховане на спеціалістів-практиків, які займаються питаннями діагностики професійної даформації, профілактики та корекції негативних емоційних станів серед персоналу Державної пенітенціарної служби. У виданні представлені діагностичні методики, методи, вправи та техніки, застосування яких в практичній діяльності буде сприяти покращенню психоемоційного стану співробітників установ виконання покарань.

Навчальний посібник "Медична підготовка"

Медична підготовка. Навчальний посібник. - Біла Церква  2011. – 35 с.

Посібник підготовлено у відповідності до навчальної програми з медичної підготовки працівників кримінально-виконавчої служби.

Пособие для тюремного персонала "Подход к управлению тюрьмой с позиций прав человека"

Эндрю Койл. - Международный центр тюремных исследований  2002. – 160 с.

Данное пособие призвано оказать помощь любому, кто так или иначе связан с работой тюрьмы. В числе читателей скорее всего будут правительственные министры, в обязанности которых входит перед парламентом за состояние дел в тюрьмах, чиновники, работающие в Министерствах юстиции и иных министерствах, осуществляющих надзор за состоянием тюрем, а также сотрудники межправительственных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Организация американских государств, Африканский союз, Международный комитет Красного креста и Всемирная организация здравоохранения. Оно будет также представлять интерес для различных общественных организаций и групп, проводящих работу в тюрьмах. Там, где это возможно, данное Пособие должно быть доступно и для заключенных. Однако основной читательской аудиторией этого Пособия являются те, кто работает непосредственно с тюрьмами и с заключенными. Это национальные и региональные тюремные администрации. И прежде всего оно предназначено для тех, кто действительно работает в тюрьмах и ежедневно общается с заключенными.

Навчальний посібник "Вогнева підготовка"

Вогнева підготовка. Навчальний посібник / О.О.Гомоляко., В.О.Оксимець. - Білоцерківське  училище професійної підготовки персоналу державної кримінально-виконавчої служби України. Цикл вогневої та фізичної підготовки /, 2012. - 60 с. Посібник для підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з питань вивчення матеріальної частини пістолета та автомата, заходів безпеки при поводженні зі зброєю, прийомів та правил стрільби.

Пенітенціарна система України: історія та сучасність

Богатирьов І. Г., Богунов С. О., Дука О. А., Зінченко С. А., Копотун І. М., Фрейман Г. О.
Видання до 15-ої річниці утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань / за заг. ред. канд. юр. наук О. В. Лісіцкова. – К.: Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 268 с. (PDF)

В книзі розкрито віхи становлення та історичного розвитку пенітенціарної системи України, органів і установ виконання покарань. При підготовці книги використано архівні матеріали, публікації, документальні джерела, матеріали досліджень у галузі пенітенціарної історії. Книга розрахована на викладачів, науковців, студентів, курсантів вищих навчальних закладів, практичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби України та широкого читацького загалу.

Професійне спілкування пенітенціарного персоналу

Синьов В.М., Медведєв В.С., Скоков С.І.
Навчально-методичний посібник. – К., 2002. – 92 с.
Реформування кримінально-виконавчої системи України у відповідності із міжнародними стандартами передбачає перебудову професійного спілкування персоналу із репресивних на партнерські цивілізовані засади. У посібнику висвітлені змістовні, методичні аспекти якісно нової підготовки пенітенціарного персоналу до спілкування із урахуванням новітніх досягнень пенітенціарної психології та педагогіки, новаційних технологій навчання, досвіду міжнародних тренінгових центрів. Підвищена увага приділена тренінговим вправам, практичним рекомендаціям щодо самостійного тренінгу професійного спілкування.
Посібник розрахований на тренерів, практичних працівників, слухачів та курсантів навчальних закладів, які готують фахівців для кримінально-виконавчої системи. 

Зараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті