Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Микитенко М. С. "Сучасний стан профілактики девіантної поведінки підлітків органами кримінально-виконавчої інспекції" (Науковий вісник, 2014, № 1стор.136-142 стаття), стаття, PDF)

  В статті досліджено причини виникнення девіантної поведінки підлітків, проаналізовано сучасний стан профілактики девіантної поведінки неповнолітніх органами кримінально-виконавчої інспекції України.


Микитенко М. С. " Проблема воспитания и ресоциализации несовершеннолетних осужденных  к альтернативным видам наказаний" (Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), 2017 №3(19),  стр. 18-23 статья), стаття, PDF)

   В статье раскрыты основные требования, предъявляемые к работнику уголовно-исполнительной инспекции (службы пробации), который занимается воспитанием и ресоциализацией несовершеннолетних, осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы. Сотрудники службы пробации осуществляют свою работу следуя этапам, таким как: длительное оценивание; правоприменение; мотивация; управление риском; планирование; определение приоритетов; работа в сотрудничестве; координация и последовательность; оценка; выводы. Для повышения квалификации персонала уголовно-испонительной инспекции были разработаны такие программы как: основы уголовного правосудия относительно несовершеннолетних, особенности подросткового возраста, ключевые факторы и риски, защитные факторы и принципы, особенности проведения мотивационного интервирования с несовершеннолетними, кейс-менеджмент, условия для эффективной профилактическо-коррекционной работы, особенности осуществления образовательно-профилактических программ с подростками, когнитивно-поведенческое вмешательство, мотивационное консультирование. Автор статьи приходит к выводу, что одна из важных целей работы сотрудников пробации заключается в возвращении несовершеннолетних к полноценной жизни.


 Микитенко М. С. Федорченко Т.Є. "Тренінгова технологія як основа корекційної роботи з неповнолітніми з девіантною поведінкою" (Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 57, 2017 стор. 256-262), стаття, PDF)

   У статті порушено питання про недостатній рівень профілактики девіантної поведінки підлітків, засуджених до відбування покарань без позбавлення волі. Обґрунтовано важливість та переваги проведення корекційної роботи з неповнолітніми правопорушниками у формі тренінгу. Звернено увагу на затвердженні просвітницько-профілактичні тренінгові програми на законодавчому рівні, на якому планується після детального вивчення, узаконення пробаційних програм. Представлено практико-орієнтовну модульну програму для роботи з підлітками з девіантною поведінкою під назвою «Життя після дощу».


Супрун М.О., Пахомов І.В. "Особливості духовного виховання засуджених та персоналу ДКВС України" / Труди Київської Духовної Академії. – К., 2017, №27 – С.333-341., стаття, PDF)

В умовах реформування вітчизняної пенітенціарної системи плідна співпраця Церкви та ДКВС України надає додаткові можливості вибудовувати систему справжніх духовних цінностей у житті засуджених, що сприятиме їх виправленню, ресоціалізації та соціальній адаптації після звільнення. Також, взаємодія Служби з Церквою створює умови для духовно-просвітницької роботи з пенітенціарним персоналом. Їх спільні зусилля спрямовані на реалізацію зазначених питань сприяють втіленню в життя християнських цінностей, примноженню добра та злагоди в нашій Державі.

Зараз на сайті

На даний момент 28 гостей на сайті