Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

І. І. Пампура, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного за­без­печення діяльності органів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України
"Особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених у пенітенціарних установах"
науковий журнал “Юридична психологія та педагогіка” – 2011 – №2(10)

В статті розкрито поняття “ресоціалізація” та особливості орга­ніза­ції такого процесу у виховних колоніях. Проаналізовано умови ефективної ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Висвіт­лено питання проведення виховної та соціальної роботи з непов­ноліт­німи в пенітенціарних установах.

Детальніше...

Формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного персоналу - головна умова практичних змін у ДПтС України

Зінченко Сергій Арнольдович, генерал-майор внутрішньої служби, начальник департаменту по роботі з персоналом Державної пенітенціарної служби України
"Формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного персоналу - головна умова практичних змін у Державній пенітенціарній службі України" (стаття)

Державна пенітенціарна служба України як правонаступник Державного департаменту України з питань виконання покарань нині перебуває на новому етапі свого становлення. У її підпорядкуванні перебуває 141 кримінально-виконавча установа, 33 слідчих ізолятори, 8 виховних колоній, 703 підрозділи кримінально-виконавчої інспекції та 5 навчальних закладів, де здійснюється професійна підготовка персоналу. Загальна чисельність засуджених та ув'язнених, складає близько 300 тисяч осіб, з яких: 153,8 тисячі тримається в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, 145,2 тисяч перебуває на обліку кримінально-виконавчої інспекції.
  Пенітенціарна служба як самостійна і відокремлена від Міністерства внутрішніх справ структура функціонує лише 14 років. Це незначний час для становлення і формування відповідно до сучасних вимог такої складної і багатопрофільної соціальної системи.

Детальніше...

Замула Сергій Юрійович, старший викладач циклу психолого-педагогічних дисциплін Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, аспірант лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання НАПН України
"Використання можливостей професійної підготовки персоналу ДПтС у процесі профілактики впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх засуджених в умовах виховних колоній" (стаття)

Педагогічний процес, організований у спеціальних виховних установах Державної пенітенціарної служби України, має за мету – моральне становлення особистості неповнолітнього засудженого а також його виправлення та ресоціалізацію. Але, як показує практика, завдання, що ставляться перед установами, не завжди виконуються. Кожен п’ятий підліток, який звільнився з місць позбавлення волі знову потрапляє на лаву підсудних, скоївши при цьому більш тяжкі та небезпечні злочини.

Детальніше...

Ткаченко А.В., кандидат педагогічних наук, доцент Полтавського педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, секретар Міжнародної Макаренківської асоціації
"Антон Семенович Макаренко – подвижник соціального виховання"

В статті висвітлено життя й педагогічну діяльність А. С. Макаренка, його погляди на систему виховання дитячого колективу. Педагогічна система А. С. Макаренка, за умови її глибокого об’єктивного осмислення, безперечно послужить подальшому розвитку педагогічної науки і буде корисною суспільству.

Детальніше...

Зараз на сайті

На даний момент 16 гостей на сайті