Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.


Григоренко А.М., "Методологічні основи побудови компетеіітнісно орієнтовано педагогічної системи навчального закладу по формуванню професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України" \ матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" (Київ, 4 травня 2011 року) стр. 207-215 (PDF)

Компетентністний підхід у сучасній освітній парадигмі займає провідну і найбільш актуальну позицію. Питання суспільної глобалізації, свроінтеграційні процеси, що відбуваються нині і в Україні, зокрема в освіті, після підписання Болонської угоди 19 травня 2005 року, особливо привернуло увагу наукових педагогічних кіл до впровадження компетентнісно орієнтованого навчання у сфері професійної освіти. Дане питання с актуальним і для працівників Державної кримінально- виконавчої служби України, оскільки їх зусилля спрямовані на розв’язання проблеми, на яку ще у 1997 році зауважили експерти Ради Європи, щодо невідповідності стану професійної підготовки персоналу установ виконання покарань України сучасним потребам.


Зараз на сайті

На даний момент 13 гостей на сайті