Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.


Григоренко А.М., "Методологічні основи побудови компетеіітнісно орієнтовано педагогічної системи навчального закладу по формуванню професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України" \ матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" (Київ, 4 травня 2011 року) стр. 207-215 (PDF)

Компетентністний підхід у сучасній освітній парадигмі займає провідну і найбільш актуальну позицію. Питання суспільної глобалізації, свроінтеграційні процеси, що відбуваються нині і в Україні, зокрема в освіті, після підписання Болонської угоди 19 травня 2005 року, особливо привернуло увагу наукових педагогічних кіл до впровадження компетентнісно орієнтованого навчання у сфері професійної освіти. Дане питання с актуальним і для працівників Державної кримінально- виконавчої служби України, оскільки їх зусилля спрямовані на розв’язання проблеми, на яку ще у 1997 році зауважили експерти Ради Європи, щодо невідповідності стану професійної підготовки персоналу установ виконання покарань України сучасним потребам.Пахомов І.В., Супрун М.О. "Основні етапи розвитку соціально-виховної  роботи із засудженими в пенітенціарних установах України" / ISSN 2523–4552. ВІСНИК ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. 2018 / № 4(6) – С. 146-154., стаття, PDF)

Стаття присвячена основним етапам розвитку соціально-виховної роботи із засудженими в пенітенціарних установах України з Х ст. до наших днів. Проаналізовано історичну роль соціально-виховної роботи в реалізації пенітенціарної функції держави. Визначено, що в умовах реформування пенітенціарної  системи  України  соціально-виховна  робота  із  засудженими  відіграє провідну  роль  у  становленні  пенітенціарної  ідеї.  З’ясовано,  що  історичний досвід  соціально-виховної  роботи  із  засудженими  може  бути  використаний при реформуванні пенітенціарної системи України.


Пахомов І.В., Супрун М.О. "Застосування засобів православної педагогіки в духовному вихованні засуджених та персоналу ДКВС" / Труди Київської духовної академії. - №28. – К., 2018. – С. 343-351., стаття, PDF)

Метою статті є визначення особливостей застосування засобів православної педагогіки у духовному вихованні засуджених та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.


Пахомов І.В. Супрун М.О. "Навчання православних священнослужителів (капеланів), які здійснюють душпастирську опіку засуджених та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України" // Труди Київської духовної академії. - №26. – К., 2017. – С.361-369., стаття, PDF)

У наші дні, як ніколи раніше, перед Православною Церквою стоїть надзвичайно важке завдання місіонерського служіння серед усіх прошарків сучасного суспільства, особливо серед тих, хто з різних причин опинився в місцях позбавлення волі – у тюрмах і колоніях. Протягом століть Церква мала унікальний вплив на реалізацію пенітенціарної функції держави. У нинішніх умовах реформування пенітенціарної системи України Церква відіграє провідну роль у становленні пенітенціарної ідеї, яка засвідчує відмову від виконання покарань через кару, адже поняття «пенітенціарний» походить від латинського слова «pоenitentia», що означає – каяття – внутрішнє самоочищення, тобто виправлення через покаяння.

Зараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті