Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Охорона здоров’я у в’язницях (брошури, публікації, посібники)

                              
"Програма реабілітації для засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та  поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин" (для Державної кримінально-виконавчої  служби України) Посібник видано в рамках Проекту “ДІЯ-ЄС”, автори - ФРАНСІСКО РЕКЕНА ВАРОН та ОСКАР ГЕРРЕРО МЕХІАС, 2019 рік

У даному посібнику досить змістовно та компетентно представлено реабілітаційну програму  для  ув’язнених  та  засуджених,  яка  застосовується  до  осіб,  які  мають проблеми,  обумовлені  вживанням  психоактивних  речовин.  Здійснення реабілітаційних  заходів  направлені  на  формування  у  таких  осіб  мотивації  до поетапного звільнення від залежностей, відновлення навичок соціальної адаптації, прищеплення  якостей  самозбереження  особистості,  насамперед  здатності  до повноцінної життєдіяльності.

"Охорона здоров’я та медична етика в пенітенціарних установах" Посібник для медичного персоналу пенітенціарних установ та іншого персоналу, відповідального за стан здоров’я засуджених та ув’язнених, автори - Андрес Лехтметс та Йорг Понт, 2016 рік.
Цей посібник призначений для медичного персоналу пенітенціарних установ та іншого персоналу, відповідального за стан здоров’я засуджених та ув’язнених. Він надає практичну інформацію щодо низки питань, які стосуються психіатричної допомоги, профілактики поширення інфекційних захворювань (таких як синдром набутого імунодефіциту, гепатит та тубер-кульоз), психотропних речовин та лікування наркозалежних засуджених та ув’язнених. У тексті робиться акцент на важливих етичних стандартах та пропонується розв’язання суперечок з етичних питань, пов’язаних із можливістю звернутися до лікаря, еквівалентності медичної допомоги, згоди пацієнта та конфіденційності, профілактичної медичної допомоги, гуманітарної допомоги, професійної незалежності та компетентності.
Аналитический обзор, часть 1 "Меры по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах: уход, лечение и поддержка при ВИЧ-инфекции" (брошура)
World Health Organization, UNAIDS, UNODC, Jilrgens Ralf, 2007.

Данная публикация является частью серии аналитических обзоров «Аргументы в пользу действий», цель которых - продемонстрировать эффективность мер по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах лицам, принимающим решения, и специалистам по планированию.
Эта серия включает четыре брошуры, посвященных вопросам эффективности ряда ключевых мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах, в том числе:
- программы обеспечения иглами и шприцами, стратегии дезинфекции;
- обеспечение презервативами и принятие других мер для снижения риска передачи инфекции половым путем;
- заместительная поддерживающая терапия в ведении пациентов с опиоидной зависимостью, а также другие виды лечения и профилактики наркотической зависимости;
- уход за людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ), их лечение и поддержка.
Аналитический обзор, часть 2 "Меры по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах: профилактика передачи инфекции половым путём" (брошура)
World Health Organization, UNAIDS, UNODC, Jilrgens Ralf, 2007.

Данная публикация является частью серии аналитических обзоров «Аргументы в пользу действий», цель которых - продемонстрировать эффективность мер по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах лицам, принимающим решения, и специалистам по планированию.
Эта серия включает четыре брошуры, посвященных вопросам эффективности ряда ключевых мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах, в том числе:
- программы обеспечения иглами и шприцами, стратегии дезинфекции;
- обеспечение презервативами и принятие других мер для снижения риска передачи инфекции половым путем;
- заместительная поддерживающая терапия в ведении пациентов с опиоидной зависимостью, а также другие виды лечения и профилактики наркотической зависимости;
- уход за людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ), их лечение и поддержка.
Аналитический обзор, часть 3 "Меры по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах: программы обеспечения иглами и шприцами, стратегии дезинфекции" (брошура), World Health Organization, UNAIDS, UNODC, Jilrgens Ralf, 2007.
Данная публикация является частью серии аналитических обзоров «Аргументы в пользу действий», цель которых - продемонстрировать эффективность мер по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах лицам, принимающим решения, и специалистам по планированию.
Эта серия включает четыре брошуры, посвященных вопросам эффективности ряда ключевых мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах, в том числе:
- программы обеспечения иглами и шприцами, стратегии дезинфекции;
- обеспечение презервативами и принятие других мер для снижения риска передачи инфекции половым путем;
- заместительная поддерживающая терапия в ведении пациентов с опиоидной зависимостью, а также другие виды лечения и профилактики наркотической зависимости;
- уход за людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ), их лечение и поддержка.
Аналитический обзор, часть 4 "Меры по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах: лечение наркотической зависимости" (брошура)
World Health Organization, UNAIDS, UNODC, Jilrgens Ralf, 2007.

Данная публикация является частью серии аналитических обзоров «Аргументы в пользу действий», цель которых - продемонстрировать эффективность мер по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах лицам, принимающим решения, и специалистам по планированию.
Эта серия включает четыре брошуры, посвященных вопросам эффективности ряда ключевых мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в тюрьмах, в том числе:
- программы обеспечения иглами и шприцами, стратегии дезинфекции;
- обеспечение презервативами и принятие других мер для снижения риска передачи инфекции половым путем;
- заместительная поддерживающая терапия в ведении пациентов с опиоидной зависимостью, а также другие виды лечения и профилактики наркотической зависимости;
- уход за людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ), их лечение и поддержка.
"Предупреждение употребления стимуляторов амфетаминового ряда среди молодых людей: руководство по разработке политики и составлению программ" (брошура), Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 2007.
Руководство предназначено для лиц, определяющих политику в области предупреждения злоупотребления наркотиками. В связи с этим основное внимание в нем уделяется представлению существенной информации о причинах того, почему крайне важна деятельность по предупреждению злоупотребления САР (стимуляторы амфетаминового ряда) , и важнейших принципах эффективного осуществления такой деятельности.
Первая часть настоящего руководства главным образом посвящена основным проблемам, связанным с употреблением САР, и разным видам влияния, которое оно оказывает на социальном, личностном и физиологическом уровнях. Во второй части руководства рассматриваются некоторые ключевые принципы, о которых необходимо помнить при разработке политики и программ по предупреждению употребления САР. Авторы старались подкрепить каждый принцип примерами из реальной жизни. Информация излагается в краткой форме и по существу.
"Поширеність ВІЛ-інфекції та ризикованої поведінки серед засуджених". Аналітичний огляд за результатами біоповедінкових досліджень 2009, 2011, 2013 років. (брошура)
Демченко І.Л., канд. екон. наук, на замовлення Управління ООН з наркотиків та злочинності (Програмний офіс в Україні)

 
"Постконтактная профилактика ВИЧ - инфекции", клинический протокол №13 для Европейского региона ВОЗ (брошура), 2006.
В настоящее время существуют только два метода снижения риска развития ВИЧ- инфекции после контакта с ВИЧ: постконтактная профилактика (ПКП) и профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку (протокол №10, «Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку»). В брошуре рассматривается первый метод - постконтактная профилактика (ПКП).
"От принуждения к единству действий. Преодоление наркозависимости путем лечения, а не наказания" (брошура), автор - Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 2011.
Международные конвенции по контролю над наркотиками обеспечивают государствам-членам гибкость для применения такого подхода. Предлагаемое в качестве альтернативы уголовному наказанию лечение должно быть доказательно обоснованно и соответствовать этическим нормам. В настоящем докладе в общих чертах представлена модель, в рамках которой то или иное лицо из системы уголовного правосудия направлено на лечение в медицинское учреждение, которое более эффективно по сравнению с принудительным лечением и связано с менее жесткими ограничениями свободы, меньшей степенью стигматизации и более благоприятными перспективами как для индивида, так и для общества. Лечение наркотической зависимости без согласия пациента должно рассматриваться как кратковременная крайняя мера, применяемая в исключительных случаях, и проводиться с соблюдением этических и научных норм, на которых основано добровольное лечение. Нарушения прав человека во имя "лечения" несовместимы с этим подходом.
"Когнитивно-поведенческие вмешательства в терапии зависимости от психоактивних веществ". Руководство по проведению тренингов. (брошура), автор - Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 2007.
Руководство представляет собой методическое пособие по проведению тренингов, целью которых является передача информации, создание у специалистов соответствующего отношения к лечению пациентов и клиентов, а также обучение навыкам применения когнитивно-поведенческих вмешательств (КПВ).
Оно предназначено для практикующих тренеров и преподавателей медицинских учебных заведений, факультетов психологии и социальной работы и т. д., которые будут обучать специалистов в области лечения и реабилитации лиц, зависимых от психоактивных веществ, теории, принципам и методам КПВ.
"Современные методы лечения наркомании: обзор фактических данных" (брошура), автор - Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 2003.
Обзор представляет собой тематическое резюме результатов исследований, касающихся эффективности и основных определяющих факторов современных методов оказания наркологической помощи.
Обзор является международным по своему характеру. Большая часть данных об эффективности лечения была опубликована группами исследователей, работающими в Соединенных Штатах, Европе и ряде стран Азиатско-тихоокеанского региона (прежде всего в Австралии).
"Здоровье в исправительных учреждениях" Руководство ВОЗ по основным аспектам охраны здоровья в местах лишения свободы, 2008.
В руководстве содержатся практическая информация и советы, как достичь хорошего состояния здоровья в исправительных учреждениях. Эти советы основаны на фактических данных, подтверждающих, какие методы дают наилучшие результаты, причем советы эти исходят от избранных экспертов, обладающих богатыми знаниями и опытом в отношении особых потребностей исправительных учреждений и мест принудительного содержания под стражей.
"ВИЧ/СПИД в местах заключения" Сборник методических пособий для разработчиков политики, администрации тюрем и тюремного персонала. Автор - Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 2007.
Сборник методических пособий состоит из пяти модулей
Модуль 1 предназначен для всех, кто имеет какое-либо отношение к пенитенциарной системе, и его следует читать в совокупности с другими модулями. Он содержит важную справочную информацию о ВИЧ, а также объяснения того, как и почему решение проблемы ВИЧ/ СПИДа в тюрьмах связано с более масштабными проблемами реформирования пенитенциарной системы и соблюдения прав человека.
Модуль 2 предназначен в первую очередь для разработчиков политики, политических дея¬телей и законодателей, на которых лежит ответственность за разработку политики и законов в области пенитенциарной системы, уголовного правосудия и здравоохранения.
Модуль 3 предназначен главным образом для тех, кто отвечает за управление пенитенциар¬ной системой в целом и отдельными тюрьмами.
Модуль 4 предназначен главным образом для тех, кто ежедневно работает в тюрьмах и обе¬спечивает безопасность или реализацию предназначенных для заключенных программ. 
Модуль 5 ориентирован главным образом на работающий в тюрьмах медико-санитарный персонал.

Зараз на сайті

На даний момент 36 гостей на сайті