Проведено декаду педагогічної майстерності викладачів циклу загальноправових дисциплін

«Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя» А. Дістервег
Викладачі Білоцерківського центру постійно підвищують свою педагогічну кваліфікацію, розвивають творчу ініціативу, впроваджують кращий практичний досвід та інновації, у зв’язку з цим стало доброю традицією проведення декад педагогічної майстерності серед викладацького складу.

Цей захід дозволяє поділитися викладачам своїм досвідом з колегами та запропонувати сучасні методи проведення навчальних занять.
У період з 15 по 19 квітня 2019 року викладачі циклу загальноправових дисциплін провели декаду педагогічної майстерності.
За цей період проведено відкриті заняття з модуля правової компетентності у різних категорій слухачів, а саме:
15.04.2019 року старший викладач циклу Івашева Т.В. провела відкрите семінарське заняття з модуля правової компетентності за темою № 3: «Порядок здійснення наглядової пробації, особливості її здійснення щодо неповнолітніх» з персоналом органу пробації (підвищення кваліфікації). Метою проведення заняття було розвиток загальних професійних компетентностей, а саме: закріплення, поглиблення та систематизація знань слухачів щодо основних засад наглядової пробації, порядку здійснення наглядових та соціально-виховних заходів, складання індивідуального плану роботи з суб'єктами пробації.

У ході заняття застосовувалася інтерактивні методи навчання, зокрема: розгляд практичних ситуацій, рольова гра, які сприяли кращому сприйняттю слухачами навчального матеріалу.

16.04.2019 року викладач циклу Музика В.В. провів відкрите тренінгове заняття з модуля правової компетентності за темою № 3: «Основи пенітенціарної кримінології» з молодшими інспекторами ВНіБ (первинна професійна підготовка).
У ході заняття викладач застосовував інтерактивні та практико-орієнтовані методи навчання: розгляд практичних ситуацій, рольова гра, мозковий штурм, наводились статистичні дані щодо пенітенціарної злочинності та причини, що детермінують злочинність в установах виконання покарань.

17.04.2019 року начальник циклу Романюк О.В. провів відкрите лекційне заняття з модуля правової компетентності за темою № 2: «Основи кримінального права України» з заступниками начальників відділів СВПР (первинна професійна підготовка). Метою проведення заняття було формування у слухачів загальних професійних компетентностей щодо поняття, завдань та джерел кримінального права України, ознак та складу злочину, класифікації злочинів за ступенем тяжкості, поняття та мети покарання.

19.04.2019 року викладач циклу Вишневський О.С. провів відкрите лекційне заняття з модуля правової компетентності за темою № 9: «Правовий статус засуджених» для молодших інспекторів ВНіБ (первинна професійна підготовка).
Актуальністю вказаної теми є необхідність сформувати у слухачів загальні професійні компетентності та особисті якості щодо основних прав та обов’язків засуджених. При доведенні навчального матеріалу особливу увагу викладач звернув на реалізацію засудженими права на правову допомогу, на особисту безпеку, на соціальне забезпечення. При проведенні заняття викладач використав такі методи навчання, як мозковий штурм, обговорення та дискусія.

У рамках декади педагогічної майстерності, начальник циклу Романюк О.В. та старший викладач циклу Івашева Т.В. брали участь у роботі міжнародного круглого столу «Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку», який проводився в Національній академії прокуратури України. Ними були підготовлені та подані тези доповіді: «Роль органу пробації у медіації» (Романюк О.В.) та «Відсутність на роботі з поважних причин» в контексті виконання кримінального покарання у виді виправних робіт» (Івашева Т.В.).
Також, викладач циклу Музика В.В. підготував статтю «Кримінологічний аналіз причин виникнення та шляхів подолання латентної злочинності», яка була розміщена у науковому журналі «Молодий вчений» № 4 (68) квітень 2019.
Вищевказані заняття відвідали більшість викладачів центру у т.ч. новопризначені молоді викладачі – Петраченко Ганна, Слєпинцев Микола та Ковтун Владислав, які отримали позитивний досвід проведення занять.
У цілому декада педагогічної майстерності викладачів циклу пройшла ініціативно та творчо.

 

Зараз на сайті

На даний момент 14 гостей на сайті