ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОБАЦІЇДєдухов Валерій В’ячеславович
  завідувач навчально-методичного кабінету

Центр дистанцiйного навчання персоналу пробації – здійснює дистанційне навчання, при якому вивчення навчального матеріалу слухачем його взаємодія з викладачем, здiйснюється з використанням сучасних iнформацiйних та комунікаційних технологій шляхом використання мережі Інтернет. Важливим фактором переваги дистанційного навчання є те, що забезпечується безвідривність працівника від професійної діяльності.
Вiдмiнною особливiстю дистанційного навчання персоналу пробації є надання особам, які навчаються, можливостi самостiйно отримувати необхiднi знання, користуючись розвинутими iнформацiйними ресурсами.
Метою центру дистанційного навчання персоналу пробації є створення умов для удосконалення професійних та фахових знань, умінь і навичок осіб, які проходять навчання, за місцем їх проживання або роботи з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.
Завданнями центру дистанційного навчання персоналу пробації є:
- розширення можливостей доступу працівників підрозділів пробації до якісної освіти засобами дистанційного навчання;
- забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей кожної особи, яка проходить навчання;
- створення додаткових можливостей для спілкування викладачів зі слухачами та слухачів між собою в процесі активного творчого засвоєння навчальних програм.
Додатковими вимогами до осіб, які проходять навчання за дистанційною формою, є:
- наявність доступу до мережі Інтернет;
- вміння користуватися сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями (Інтернет, електронна пошта).

     


Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі актуальних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
 

До складу центру дистанційного навчання входять викладачі:


викладач-методист
Мандра Василь Іванович
 
   
   


 

Зараз на сайті

На даний момент 34 гостей на сайті