Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Яковець Ірина Станіславівна

  Яковець Ірина Станіславівна – провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук.
Указом Президента України від 01 грудня № 1122/2008 Яковець І.С. присуджено премію Президента України для молодих вчених 2008 року.
Коло досліджуваних наукових проблем: вивчення загальнотеоретичних питань реформування діяльності ДКВС України, дослідження питання щодо можливості створення служби пробації в Україні.
Автор понад 70 наукових публікацій, з них трьох монографій.


Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / І.С. Яковець; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. — укp.
Вперше в Україні з урахуванням нових соціально-економічних умов здійснено комплексне дослідження, розроблено теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо здійснення первинної класифікації засуджених до позбавлення волі та їх розподілу в установи виконання покарань. Удосконалено наявне в доктрині кримінально-виконавчого права визначення поняття "первинна класифікація засуджених до позбавлення волі". Розкрито сутність, цілі, суб'єкти, критерії та вихідні засади здійснення первинної класифікації засуджених. Особливу увагу приділено проблемам організації діяльності комісій з питань розподілу засуджених до позбавлення волі, порядку визначення виду установи виконання покарань, встановлення місця відбування покарання й механізму захисту прав засуджених осіб. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до кримінально-виконавчого законодавства з метою уникнення існуючих протиріч.


Пробація: загальні підходи до визначення поняття та засади впровадження в Україні: стаття, джерело - http://journals.uran.ua
У статті розглядаються тенденції впровадження пробації в Україні, здійснюється аналіз основних підходів до визначення цього поняття в різних нормативних документах та наукових розробках. Наведено основні положення проекту Закону України «Про пробацію», прийнятого Верховною Радою України у першому читанні, а також окреслено основні етапи ведення поняття «пробація» в національний правових обіг.
 

Зараз на сайті

На даний момент 16 гостей на сайті