Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Степанюк Анатолій Хомич

Степанюк Анатолій Хомич – доктор юридичних наук, професор.
Керівник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України.
Сектор займається проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінально-виконавчого права.
У межах наукового дослідження проводиться робота за напрямками:
* теоретичні та практичні проблеми застосування норм Кримінально-виконавчого кодексу України;
* проблеми реформування державної кримінально-виконавчої служби України;
* питання правового статусу засуджених в Україні;
* розподіл засуджених до позбавлення волі в установах виконання покарань;
* особливості відбування покарання засудженими жінками;
* соціально-виховна робота осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.


Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та приципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження): Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / А.Х. Степанюк; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 34 с. — укp.
Розглянуто сутність процесу виконання покарання як об'єктивної дійсності, що осягається правовим знанням. Доведено, що предметом правового регулювання у кримінально-виконавчому праві має бути кримінально-виконавча діяльність, формою якої є кримінально-виконавчі правовідносини. "Виконання покарання" визначено як головний напрямок діяльності органів та установ виконання покарань. Здійснено структурно-функціональний аналіз кримінально-виконавчої діяльності. Визначено роль принципів поважання прав людини, гуманізму, справедливості, законності та невідворотності виконання покарання у формуванні кримінально-виконавчого права.

 

Зараз на сайті

На даний момент 14 гостей на сайті