Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Галай Андрій Олександрович

Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / А.О. Галай; Нац. акад. держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2003. — 20 с. — укp.
На основі сучасних досягнень адміністративно-правової науки, аналізу як історії розвитку, так і сучасного адміністративного, кримінально-виконавчого законодавства України та зарубіжних країн, практики його застосування, зроблено висновок про те, що в структурі державних службовців особливе місце займає персонал установ виконання покарання, оскільки цілі та завдання його діяльності, його функції та статус суттєво відрізняються від ознак діяльності працівників інших державних органів. Проаналізовано та обгрунтовано наукове поняття "персонал установ виконання покарання". Розглянуто проблеми формування персоналу установ виконання покарання: системи вимог до персоналу, його підготовки та підбору. Як наслідок удосконалено та системно розкрито питання організації належного формування персоналу установ виконання покарання. Проведено теоретичний аналіз функціонування їх персоналу з організаційно-управлінської позиції, виділено та проаналізовано такі складові системи побудови його діяльності, як організація, управління, правове забезпечення. Проведено класифікацію персоналу установ виконання покарання за тими функціями, які він виконує. 

Зараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті