Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Костенко Василь Андрійович

Формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / В.А. Костенко; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2008. — 20 с. — укp.
Досліджено проблему формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ (КВУ). Розглянуто особливості та специфіку професійної діяльності молодшого начальницького складу КВУ. Розкрито сутність поняття професійної компетентності молодшого начальницького складу КВУ та розроблено її структуру, яка передбачає наявність компонентів цілемотиваційного, змістового, предметно-практичного, особистісного, рефлексивного. Встановлено критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки КВУ в процесі фахової підготовки. Обгрунтовано комплекс педагогічних умов, що сприяють підвищенню ефективності формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки КВУ. Розроблено й експериментально перевірено модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду та безпеки КВУ у процесі фахової підготовки. 

Зараз на сайті

На даний момент 25 гостей на сайті