Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Гулак Олена Василівна

Організаційно-правові засади діяльності підприємств кримінально-виконавчих установ відкритого типу: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / О.В. Гулак; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.
Досліджено організаційно-правові засади й особливості діяльності вітчизняних підприємств кримінально-виконавчих установ відкритого типу. Вивчено історичні аспекти розвитку адміністративно-правового регулювання їх діяльності в Україні. Проаналізовано стан наукової розробки цієї проблеми. Виявлено особливості організаційно-правового регулювання трудової діяльності засуджених до обмеження волі. Висвітлено загальні проблемні питання організації діяльності сільськогосподарських підприємств кримінально-виконавчих установ відкритого типу. Досліджено основні положення міжнародних правових актів і норм зарубіжного законодавства у контексті побудови ефективної пенітенціарної системи, зокрема установ відкритого типу, та її виробничого комплексу. Сформульовано пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до нормативно-правових актів з питань удосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності зазначених підприємств, форм і методів державного управління у цій сфері. 

Зараз на сайті

На даний момент 16 гостей на сайті