Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Романов Михайло Васильович

Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / М.В. Романов; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
Розглянуто питання правового регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі. Визначено понятійний апарат, здійснено історико-порівняльний аналіз даних заходів, наведено їх класифікацію, встановлено механізм застосування дисциплінарних санкцій, критично проаналізовано компетенцію та колізійні питання правозастосовної діяльності посадових осіб кримінально-виконавчих установ щодо провадження стягнень. Зроблено висновок щодо правової природи переведень осіб, позбавлених волі, у кримінально-виконавчі установи іншого виду режиму, показано, чому дані заходи не можна віднести до системи дисциплінарних стягнень. Визначено місце та роль заходів стягнення у системі інших заходів впливу на засуджених та можливі шляхи її удосконалення. Запропоновано систему заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі та формулює редакцію відповідної статті закону. 

Зараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті