Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Проскура Володимир Вячеславович

Технологія соціальної адаптації чоловіків, які звільняються з місць позбавлення волі: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 [Електронний ресурс] / В.В. Проскура; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с. — укp.
Проаналізовано технології соціальної адаптації чоловіків, які звільняються з місць позбавлення волі, як особливої соціально-незахищеної соціальної групи населення України. Здійснено систематизований огляд концепцій соціальної адаптації та адаптаційних технологій у вітчизняній і зарубіжній соціології. Обгрунтовано моделі практичного застосування результатів дослідження даного аспекту людської діяльності. Висвітлено організаційно-правові та соціотехнологічні напрямки роботи з колишніми ув'язненими. З'ясовано базові проблеми постпенітенціарної адаптації в Україні стосовно ув'язнених, а також працівників виправних колоній. 

Зараз на сайті

На даний момент 24 гостей на сайті