Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Телефанко Богдан Миколайович

Проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Б.М. Телефанко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 16 с. — укp.
Вперше проведено комплексне дослідження проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування. Проаналізовано зміст поняття й особливості здійснення соціальної адаптації даної категорії осіб. Визначено правові принципи та умови звільнення від покарання з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування. Досліджено специфіку постпенітенціарного забезпечення та механізм реалізації соціальної адаптації, проаналізовано суспільні та психологічні проблеми даного процесу. Наведено пропозиції щодо удосконалення кримінального, процесуального та виконавчого законодавства України та Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавалення волі на певний строк". 

Зараз на сайті

На даний момент 18 гостей на сайті