Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Кожина Ганна Михайлівна

Невротичні розлади у підлітків, які знаходяться в умовах пенітенціарної системи (клініка, механізми формування, корекція, профілактика): Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.16 [Електронний ресурс] / Г.М. Кожина; Ін-т неврології, психіатрії і наркології АМН України. — Х., 2006. — 32 с. — укp.
З використанням системномго підходу до оцінки результату комплексних клініко-психопатологічних, психодіагностичних, електрофізіологічних досліджень, установлено причинно-наслідковий взаємозв'язок біологічних, соціально-психологічних і клініко-психопатологічних факторів, що визначають формування невротичних розладів у підлітків, які знаходяться у місцях позбавлення волі. Систематизовано патогенетично значущі фактори формування цих розладів. Описано специфіку їх клінічної структури, динаміку клінічного перебігу й особливості синдромогенезу. У структурі невротичних розладів у неповнолітніх правопорушників виділено тривожний, неврастенічний, астеноапатичний і меланхолічний варіанти депресивних розладів, неврастенію, фобічний, компульсивний й обсесивний варіанти обсесивно-компульсивних розладів, а також комплекс афективних, вегетативних, рухових і сенсорних порушень за умов дисоціативних (конверсійних) розладів. 

Зараз на сайті

На даний момент 18 гостей на сайті