Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Несен Ольга Олександрівна

Межові психічні розлади у молодих осіб, що знаходяться в місцях позбавлення волі (діагностика, корекція, профілактика): Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 [Електронний ресурс] / О.О. Несен; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2002. — 18 с. — укp.
Встановлено специфіку чинників та умов формування особистості засуджених, хворих на психічні розлади, в осіб молодого віку, які знаходяться в закладах пенітенціарної системи. Встановлено специфіку чинників та умов формування особистості хворих засуджених, досліджено патопсихологічні особливості особистісно-мотиваційної сфери, рівня та спрямованості конфліктності. За результатами одержаних даних розроблено методи діагностики, корекції та профілактики межових психічних розладів у правопорушників молодого віку, які знаходяться у місцях позбавлення волі. Уточнено напрямок та зміст психокорекційної, психогігієнічної та психопрофілактичної роботи серед засуджених молодого віку, які перебувають покарання в закладах пенітенціарної системи з урахуванням ступеня дезадаптації, характеру психічних порушень, особливостей та рівня конфліктності.

Зараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті