Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Лукашевич Сергій Юрійович

Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / С.Ю. Лукашевич; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2001. — 19 с. — укp.
Досліджено сучасні кримінологічні проблеми злочинності засуджених в місцях позбавлення волі в Україні. Надано розгорнуту кримінологічну характеристику злочинності засуджених, висвітлено основні, кримінологічно значущі риси особи злочинця та потерпілого. Проаналізовано специфічні фактори, причини й умови злочинності засуджених, особливості механізму злочинної поведінки. Запропоновано виокремити в системі спеціально-кримінологічного запобігання злочинності сукупність специфічних заходів для формування у суспільстві антикримінальної культури та сприяти її розповсюдженню серед населення та серед засуджених в місцях позбавлення волі. 

Зараз на сайті

На даний момент 16 гостей на сайті