Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Черкасов Святослав Вячеславович

Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / С.В. Черкасов; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2005. — 19 с. — укp.
Досліджено актуальні кримінологічні проблеми інституту альтернативних мір покарання, його місце та роль у системі засобів протидії злочинності. Розкрито суть поняття та проаналізовано систему альтернативних мір покарання, їх еволюцію у процесі гуманізації та демократизації кримінальної політики за умов розбудови незалежної української демократичної, соціально-правової держави. Висвітлено практичні аспекти застосування альтернативних мір покарання протягом кількох останніх десятиліть. Розглянуто категорії покарання - позбавлення волі, а також альтернативні покарання та зроблено висновок, що альтернативні міри покарання є за умов сьогодення у більшості випадків ефективнішими, ніж позбавлення волі. Обгрунтовано необхідність перегляду кримінальної політики держави з метою її послідовного пом'якшення шляхом поступового скорочення застосування позбавлення волі та широкого впровадження альтернативних мір покарання. 

Зараз на сайті

На даний момент 20 гостей на сайті