Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Плужнік Олена Іванівна

Кримінальна відповідальність за порушення режиму відбування покарання у виправних установах та тримання під вартою: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О.І. Плужнік; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — укp.
Досліджено чинники соціальної зумовленості відповідальності за порушення режиму відбування покарання у виправних установах та тримання під вартою. Проаналізовано об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочинів - посягання на режим відбування покарання у виправних установах та тримання під вартою, а також кваліфікуючі ознаки втечі з місця позбавлення волі або з-під варти та зміст покарання. Проведено відмежування досліджуваних злочинів від суміжних посягань. Аргументовано необхідність здійснення кримінально-правового забезпечення режиму відбування покарання у виправних установах та режиму тримання під вартою в одній статті КК. Запропоновано зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, Закону України "Про міліцію", постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з порушенням режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі". 

Зараз на сайті

На даний момент 19 гостей на сайті