Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Гель Андрій Павлович

Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / А.П. Гель; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
Розглянуто завдання та суть процесу криміналістичного дослідження особи засудженого до позбавлення волі, проаналізовано механізм утворення джерел інформації про властивості такої особи, класифіковано та охарактеризовано джерела інформації про особу засудженого. Внесено пропозиції щодо удосконалення існуючої системи документальних джерел інформації. На підставі аналізу структури злочинності в місцях позбавлення волі визначено властивості особи засудженого, інформація про які має істотне значення для розслідування злочинів, вчинених засудженими. Розглянуто основні напрямки та форми використання інформації про властивості особи засудженого в діяльності органів розслідування, внесено пропозиції щодо її вдосконалення. 

Зараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті