Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Мостепанюк Людмила Олександрівна

Довірче позбавлення волі як вид кримінального покарання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Л.О. Мостепанюк; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 16 с. — укp.
Проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних проблем застосування такого виду кримінального покарання, як довічне позбавлення волі. Запропоновано визначення даного поняття, з'ясовано його соціальну стуність і правову природу. Проаналізовано систему правових норм, які регулюють умови та порядок відбування довічного позбавлення волі. Доведено необхідність вровадження прогресивної системи відбування покарання. Досліджено можливості застосування помилування та умовно-дострокового звільнення як форм звільнення від покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Обгрунтовано необхідність внесення змін до ст. 51 Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України. Проаналізовано недоліки законодавства, що регулює призначення та відбування досліджуваного виду пакарання. Сформульовано пропозиції кримінально-правового та виконавчого характеру щодо удосконалення сучасного законодавства України. 

Зараз на сайті

На даний момент 28 гостей на сайті