Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Резніченко Ганна Семенівна

Особливості виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених жінок: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Г.С. Резніченко; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 2009. — 19 с. — укp.
Визначено особливості умов і порядку виконання та відбування покарання у вигляді позбавлення волі стосовно засуджених жінок, наведено пропозиції щодо удосконалення кримінально-виконавчого законодавства та його застосування. Визначено тенденції змін кримінологічної, кримінально-правової та кримінально-виконавчої характеристик засуджених жінок, які уперше відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Проаналізовано правові підстави диференціації, індивідуалізації порядку й умов виконання та відбування покарання у вигляді позбавлення волі у жіночих виправних установах мінімального рівня безпеки. Визначено напрямки реформування кримінально-виконавчого законодавства у сфері збереження та поширення соціально-корисних зв'язків засудженої жінки із зовнішнім світом, сім'єю. Встановлено ефективність чинної системи стимулювання поведінки засуджених жінок під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі. Досліджено особливості утримання в кримінально-виконавчих установах вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. На підставі порівняльного аналізу чинного кримінального, кримінально-виконавчого законодавства, міжнародних стандартів та міжнародного досвіду визначено напрямки удосконалення порядку та умов утримання в ізоляції жінки разом з дитиною. Обгрунтовано пропозиції щодо покращання механізму законодавчого регулювання та правозастосування у сфері виконання та відбування покарання у вигляді позбавлення волі щодо засуджених жінок. 

Зараз на сайті

На даний момент 21 гостей на сайті