Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Сербін Микола Миколайович

Розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / М.М. Сербін; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. — укp.
Здійснено комплексний аналіз діяльності кримінально-виконавчої системи. Визначено соціально-економічні, правові й організаційно-режимні особливості виконання покарань. Проаналізовано криміногенну ситуацію у місцях позбавлення волі. Досліджено проблеми дізнання на досудовому слідстві, яке передбачає аналіз типових для виправних колоній (ВК), що найбільш суттєво впливають на процеси виникнення доказів у разі вчинення злочинів засудженими, а також форми і способи діяльності органів дізнання та досудового слідства, суттю якої є виявлення таких злочинів і збирання доказів, визначення на цій підставі припустимості й умов ефективності використання у типових для ВК ситуаціях тактико-криміналістичних і кримінально-процесуальних рекомендацій, які стосуються відповідної діяльності зазначених органів. 

Зараз на сайті

На даний момент 11 гостей на сайті