Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Пташинський Олександр Борисович

Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О.Б. Пташинський; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 18 с. — укp.
Обгрунтовано об'єктивну необхідність реформування пенітенціарної системи, спрямовану на соціальну переорієнтацію виконання кримінальних покарань з урахуванням міжнародних актів про права людини, принципів законності, гуманізму, демократизму, справедливості диференціації та індивідуалізації виховного впливу. Детально проаналізовано основні напрями реформування пенітенціарної системи України: створення якісно нової законодавчої та нормативної бази; розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази; створення належних умов утримання ув'язнених і засуджених; розробка та впровадження нових форм і методів виховно-корекційної роботи; удосконалення роботи з кадрами. 

Зараз на сайті

На даний момент 19 гостей на сайті