Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Сас В’ячеслав Анатолійович

Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / В.А. Сас; Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2004. — 18 с. — укp.
Розглянуто актуальні проблеми організації і тактики слідчих дій під час розслідування злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі. Удосконалено поняття криміналістичної тактики та її засобів. Запропоновано власний погляд на структуру слідчої дії у кримінальній тактиці та типову структуру організації слідчої дії на всіх її стадіях і етапах. Скориговано особливості організації і тактики слідчих дій під час розслідування злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі. Сформульовано визначення тактико-криміналістичного забезпечення слідчих дій в установах виконання покарань. Надано пропозиції щодо удосконалення досудового розслідування в установах Державного департаменту України з питань виконання покарань з урахуванням специфіки їх діяльності та чинних кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавств України. 

Зараз на сайті

На даний момент 19 гостей на сайті