Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Бодюл Євген Миколайович

Правові та організаційні засади виконання покарання в кримінально-виконавчих установах відкритого типу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Є.М. Бодюл; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 18 с. — укp.
Здійснено комплексне дослідження правових і організаційних засад виконання покарання у кримінально-виконавчих установах відкритого типу. Проаналізовано процес зародження та становлення даних установ в Україні, визначено сучасні тенденції та закономірності їх розвитку. Вивчено правову природу цього виду установ та зміст кримінального покарання - обмеження волі. Досліджено порядок виконання та умови відбування покарання, а також розглянуто правові й організаційні заходи, що застосовуються. Наведено характеристику засуджених до обмеження волі, їх характерні типологічні риси, вивчено проблеми правового статусу осіб цієї категорії. Розроблено пропозиції та рекомендації стосовно проекту Положення про виправні центри. 

Зараз на сайті

На даний момент 16 гостей на сайті