Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Чеботарьова Юлія Анатоліївна

Правовий статус засуджених до позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Ю.А. Чеботарьова; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 22 с. — укp.
Розкрито суть поняття правового статусу людини та громадянина та співвіднесено його з поняттям правового статусу засуджених. Визначено поняття прав, законних інтересів і обов'язків цієї категорії позбавлених волі. Наведено класифікацію прав, свобод і законних інтересів засуджених до позбавлення волі, а також механізм та гарантії кримінально-виконавчого правового статусу засуджених. Досліджено теоретичні та практичні питання щодо реалізації засудженими прав, законних інтересів та обов'язків, опосередкованих нормами кримінально-виконавчого права, їх забезпеченням і гарантуванням, а також проблеми стосовно взаємовідносин адміністрації кримінально-виконавчих установ з засудженими, визначено й проаналізовано роль органів пенітенціарної системи у формуванні та реалізації правового статусу засуджених до позбавлення волі. Розглянуто зміст прав, законних інтересів і обов'язків засуджених до позбавлення волі у сфері виконання та відбування покарання згідно чинного кримінально-виконавчого законодавства, шляхи вдосконалення правових норм, що їх містять. Значну увагу приділено особливостям правового статусу окремих категорій осіб, позбавлених волі. Розглянуто питання дисциплінарної, матеріальної та кримінальної відповідальності засуджених до позбвавлення волі. Розглянуто питання посилення відповідальності персоналу колоній за порушення прав засуджених, запровадження зовнішнього нагляду і контролю з боку громадських і правозахисних організацій. Сформульовано наукові висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності персоналу кримінально-виконавчих установ у сфері виконання та відбування покарання - позбавлення волі. 

Зараз на сайті

На даний момент 25 гостей на сайті