Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Льовочкін Володимир Анатолійович

Нормативно-правові та організаційні засади забезпечення реалізації в Україні міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / В.А. Льовочкін; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2002. — 18 с. — укp.
Висвітлено етапи формування міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавленої волі. Розглянуто особливості та детермінанти впливу міжнародних правових документів з прав і свобод засуджених на формування виправно-трудового законодавства України та практики його виконання у різні історичні періоди існування України. Обгрунтовано теоретичні положення про імплементацію міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених у національне законодавство та визначено ступінь їх втілення у законодавство України. Удосконалено структуру правового статусу засудженого до позбавленої волі та визначено ступінь відповідності змісту кожного з його структурних елементів міжнародним стандартам. Розкрито роль і функції Департаменту у соціально-правовому механізмі забезпечення прав і свобод засуджених до позбавлення волі. Удосконалено основні напрями подальшого реформування кримінально-виконавчої системи України з метою найбільш повного та всебічного забезпечення відповідності її функціонування міжнародним стандартам з прав і свобод засуджених. 

Зараз на сайті

На даний момент 18 гостей на сайті