Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Книженко Оксана Олександрівна

Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О.О. Книженко; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — укp.
Проведено системне наукове дослідження проблеми звільнення від відбування покарання з випробуванням. З'ясовано сутність даного виду кримінально-правового впливу на засуджених і підстави його застосування. Обгрунтовано необхідність, можливість і доцільність створення самостійного інституту Загальної частини кримінального права "Пробація", під яким слід розуміти систему випробування, що застосовується судом до осіб, які можуть виправитися без відбування призначеного основного покарання. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного кримінального законодавства. 

Зараз на сайті

На даний момент 23 гостей на сайті