Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Курило Микола Петрович

Прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 [Електронний ресурс] / М.П. Курило; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 1998. — 18 с. — укp.
Розглядаються функції та правове становище прокурора, правові засоби прокурорського нагляду, правовідносини, що виникають в процесі здійснення прокурорського нагляду за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі. Сформульовані пропозиції стосовно удосконалення законодавства України та практики його застосування. Особливу увагу автор приділяє законодавчому врегулюванню правового становища осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, в світлі вимог нової Конституції України, міжнародно-правових актів у галузі прав людини. 

Зараз на сайті

На даний момент 16 гостей на сайті