Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Скригонюк Микола Іванович

Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 [Електронний ресурс] / М.І. Скригонюк; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp.
Дисертацію присвячено проблемам вдосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні (УДЗ) засуджених від кримінального покарання і охоплює комплекс концептуальних знань про загальні закономірності і конкретні методи його здійснення. Дано визначення поняття предмета, об'єкта прокурорського нагляду за додержанням законів при УДЗ засуджених від кримінального покарання. Досліджено: суть і значення нагляду прокуратури за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах; становлення і правову природу УДЗ засуджених від кримінального покарання та його правове регулювання за чинним законодавством; проблеми підвищення ефективності прокурорського нагляду. Запропоновано правовий механізм підвищення ефективності прокурорського нагляду при УДЗ засуджених від кримінального покарання. Висунуто і обгрунтовано ідею необхідності прийняття норми права, спрямованої на те, щоб не зняте і не погашене у встановленому законом порядку стягнення, застосоване за діяння, що формально містять ознаки порушення засудженим режиму, не були підставою для відмови в застосуванні УДЗ, а також норми права, яка б надавала суду можливість остаточно вирішувати питання застосування чи не застосування цього виду звільнення. 

Зараз на сайті

На даний момент 29 гостей на сайті