Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Неалов Олександр Павлович

Організаційно-правове забезпечення реалізації тюремної реформи в Російській імперії в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах українських губерній): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / О.П. Неалов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
Проаналізовано організаційно-правові засади реалізації тюремної реформи, здійсненої у контексті буржуазних перетворень другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Виявлено причини та передумови тюремної реформи, простежено процес визначення концептуальних засад реорганізації російської системи виконання покарань. Охарактеризовано організаційну побудову пенітенціарної системи, функції та повноваження її окремих елементів, їх взаємодію. Досліджено еволюцію російського пенітенціарного законодавства в пореформений період. Особливу увагу приділено визначенню сутності режиму виконання та відбування покарання в вигляді позбавлення волі. Простежено формування традицій патронатної діяльності з метою полегшення соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. На документальних матеріалах тюремних установ, що були розташовані на території українських губерній Російської імперії, визначено типові проблеми правозастосовної практики. 

Зараз на сайті

На даний момент 22 гостей на сайті