Вибірка за тематичними розділами статей, публікацій, розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, корисної для пенітенціарія інформації, що стосується соціально-правових, психолого-педагогічних, професійних, організаційних та інших аспектів діяльності кримінально-виконавчої служби України та інших держав.

Гречанюк Сергій Костянтинович

Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / С.К. Гречанюк; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 20 с. — укp.
Досліджено організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями. Проаналізовано стан наукової розробки проблеми, охарактеризовано методологічну базу дослідження, наукові джерела та нормативно-правове регулювання. Сформульовано зміст поняття "взаємодія кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями". Розкрито наукові положення організаційно-правового забезпечення взаємодії виправних установ з правоохоронними органами, державними інституціями, релігійними правозахисними організаціями, засобами масової інформації з метою постпенітенціарної адаптації засуджених. Значну увагу приділено питанню управлінської діяльності начальника відділення соціально-психологічної служби. Обгрунтовано можливості запровадження дистанційного навчання засуджених та підприємницької діяльності у кримінально-виконавчих установах. 

Зараз на сайті

На даний момент 3 гостей на сайті